Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ จังหวัดเชียงราย


ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปทอดไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12)
ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นฝ่ายกิจกรรมทัศนศึกษา จึงขอส่งรายละเอียดกำหนดการและเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณกานดา ฟึสันเทียะ โทร. 093-3546947 โทรภายใน 11398, 11399

**จ่ายก่อนได้สิทธิ์ก่อน เริ่มจอง 10 กันยายน 2561 จนกว่าจะเต็ม**
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว Rasa
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 กันยายน 2561  ถึง   18 พฤศจิกายน 2561
Level2