Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคงูสวัด


ขอเชิญเข้าร่วม..โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคงูสวัด

ในงานพบกับ นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
บรรยายถึงวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน 3 ชนิด ถาม-ตอบปัญหาต่างๆ

พบกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 9.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 2

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนขอจองวัคซีนได้ในราคาพิเศษ สามารถ Walk in เข้ามาในงานได้เลย * ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย *

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. กล่าวเปิดโครงการ แนะนำวิทยากร
09.45 – 10.30 น. บรรยายถึงวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคงูสวัด
โดย นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
12.00 น. กล่าวสรุปและปิดโครงการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Swuclinic/
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว สุนทรี ไพริน
E-mail ผู้ส่งข่าว Suntree.p14@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 9 สิงหาคม 2561  ถึง   6 กันยายน 2561
Level2