Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รายชื่อคืนเงิน กบข.ข้าราชการเปลี่ยนสถาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5


กบข. ได้คืนเงินที่จ่ายเกิน สำหรับข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
ส่วนการคลัง ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังแนบ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 แล้ว
สำหรับสมาชิก กบข. ที่ยังไม่มีรายชื่อ โปรดรอ กบข. โอนเงินให้มหาวิทยาลัยครั้งถัดไป (สำหรับรายชื่อที่ส่วนการคลังได้ดำเนินการโอนครั้งก่อน สามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ใน sheet ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนการคลัง
ผู้ส่งข่าว ส่วนการคลัง
E-mail ผู้ส่งข่าว vikano9@hotmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 7 สิงหาคม 2561  ถึง   31 สิงหาคม 2561
Level2