Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3


ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 3 (วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ หากมีแก้ไขหรือไม่สะดวกเข้าร่วมตามวันดังกล่าวขอให้รีบแจ้งมาที่ 02-6495000 ต่อ 11398/15925 เบอร์ส่วนกลาง 086-8951661, 088-0885145 หรือแจ้งทาง E-MAIL : ssoinspirationcamp@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ภายในเวลา10.00น. เท่านั้น** หากนิสิตไม่สะดวกเข้าร่วมขอให้รีบแจ้งโดยด่วนเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียสิทธิ์ เนื่องจากมีเพื่อนนิสิตที่สมัครเข้าร่วมอีกจำนวนมากแต่เนื่องจากจำนวนจำกัดรับได้เพียง 200 คนเท่านั้น นิสิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมตามวันดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเดินทาง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว รษา ประเสริฐศรี
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 กรกฎาคม 2561  ถึง   21 กรกฎาคม 2561
Level2