Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม


ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 200 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน ***(เฉพาะรุ่นที่ 1 จำกัดเพียง 70 คนเท่านั้น)
รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดเลย วันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 (**เต็มแล้ว)
รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 4 ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2561
ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำนิสิตของทุกคณะในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคมสนองจุดหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่และพัฒนาร่วมกับชุมชน :-
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11398 หรือ 088-0885145 ในเวลาราชการเท่านั้น**

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้.-
goo.gl/PDxve2

6 มิ.ย. 61

ทั้งวัน

พิเศษ: "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม"
จังหวัดเลย และจังหวัดสระแก้ว
 15925

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว รษา ประเสริศรี
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 23 พฤษภาคม 2561  ถึง   5 สิงหาคม 2561
Level2