Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เชิญเข้าร่วมการประชุม International Conference on Current Issues of Languages Dialects and Linguistics ครั้งที่ 3


นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญชวนนักวิชาการไทยจากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆในประเทศ เข้าร่วมการประชุม International Conference on Current Issues of Languages Dialects and Linguistics ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมือง Ahwaz สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 23 พฤษภาคม 2561  ถึง   1 พฤศจิกายน 2561
Level2