Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คณะพลศึกษาขอแสดงความเสียใจกับบิดาของนายไพศาล คงสอน


ด้วย นายรำพัน คงสอน บิดาของ นายไพศาล คงสอน ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 เจ้าภาพตั้งศพและสวดอภิธรรม ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ค.61 ณ วัดประชานิมิต จ.นครนายก คณะพลศึกษาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.61 กำหนดพิธีฌาปนกิจศพวันเสาร์ที่ 19 พ.ค.61 เวลา 16.00 น.

หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จุฑาทิพย์ มากนก
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2561  ถึง   19 พฤษภาคม 2561
Level2