Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)


คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร
ขอเชิญบุคคลทั่วไป อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมความรู้แก่ประชาชน" (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

กำหนดการ
- ครั้งที่ 1 : 17 พฤษภาคม 2561 การนวดกับความเย็น วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
- ครั้งที่ 2 : 7 มิถุนายน 2561 ความรู้เกี่ยวกับเท้าแบนและการบาดเจ็บของเท้า วิทยากรโดย ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
- ครั้งที่ 3 : 21 มิถุนายน 2561การออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อคอบ่า วิทยากรโดย อ.วาสนา เตโชวาณิชย์
- ครั้งที่ 4 : 9 กรกฎาคม 2561 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลข้อเข่า วิทยากรโดย อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
- ครั้งที่ 5 : 18 กรกฎาคม 2561 การออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังและแกนกลาง โดยใช้ลูกบอล วิทยากรโดย กภ.ศรายุทธ นามไพร

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
https://goo.gl/forms/v7yRuPb6Zr1ftPu13

สอบถามเพิ่มเติมโทร 085-685-6276, 02-261-5759
หรือ Facebook: คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2561  ถึง   18 กรกฎาคม 2561
Level2