Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)


สาขาวิชาศิลปะการแสดง มศว ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลภายนอก โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS) ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ค่าสมัคร 3,900 บาท รับจำนวนจำกัด 20 คน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0813460783

2 มิ.ย. 61

09:00-
16:00

ศิลปะการแสดง: โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)
ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 0813460783
3 มิ.ย. 61

09:00-
16:00

ศิลปะการแสดง: โครงการอบรมทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ (MADS)
ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 0813460783

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สาขาศิลปะการแสดง
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 พฤษภาคม 2561  ถึง   3 มิถุนายน 2561
Level2