Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรับสมัครสอบ SWU-SET สำหรับบุคคลภายนอก


ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เปิดรับสมัครลงทะเบียนสอบ SWU-SET สำหรับบุคคลภายนอกตั้งแต่บัดนี้จึนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน โทร.02-360-3934 หรือที่เวปไซต์ www.ic.swu.ac.th และ Facebook: International College for Sustainability Studies หรือ Language Centre, International College, SWU
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว นายวชิรพงษ์ แหยมตุ้ย
E-mail ผู้ส่งข่าว wachirapong@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 เมษายน 2561  ถึง   27 เมษายน 2561
Level2