Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เปิดรับสมัครคอร์สเรียน SWUIC Business English Program


ผู้สนใจสมัครเรียน คอร์สเรียน SWUIC Business English Program สามารถสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ic.swu.ac.th/
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว นายวชิรพงษ์ แหยมตุ้ย
E-mail ผู้ส่งข่าว wachirapong@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 เมษายน 2561  ถึง   30 กันยายน 2561
Level2