Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17"


คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17" ระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มศว ประสานมิตร

โดยกำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา มศว ประสานมิตร (*ตั้งแถว ณ โถงล่างอาคาร 19 เวลา 16.00 น.)

หมายเหตุ : ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

1 ก.พ. 61

16:30-
20:00

กีฬา: คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัด "โครงการกีฬา SCIENCE GAMES ครั้งที่ 17" ระหว่างวันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มศว ประสานมิตร

โดยกำหนดพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา มศว ประสานมิตร (*ตั้งแถว ณ โถงล่างอาคาร 19 เวลา 16.00 น.)

หมายเหตุ : ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากร แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
โรงฝึกปฏิบัติการทางพลศึกษา มศว ประสานมิตร
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   25 กุมภาพันธ์ 2561
Level2