Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

SWU JOB FAIR 2018


ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมกับกรมการจัดหางาน บริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และบริษัท ท็อปกัน จำกัด ร่วมจัดงานโครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 26 (SWU JOB FAIR 2018)
ในวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ในงานจะพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 120 บริษัท วันละกว่า 40 บูธ
** สำหรับน้องๆนิสิต ฝั่งองครักษ์ ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถไปลงชื่อ ได้ที่งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต โดยจะมีรถรับ – ส่งนิสิตเข้าร่วมงานฟรี

13 ก.พ. 61

08:30-
16:30

นิทรรศการ: SWU JOB FAIR 2018
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356
14 ก.พ. 61

08:30-
16:30

นิทรรศการ: SWU JOB FAIR 2018
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356
15 ก.พ. 61

08:30-
16:30

นิทรรศการ: SWU JOB FAIR 2018
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356


หน่วยงาน ส่วนกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 26 มกราคม 2561  ถึง   15 กุมภาพันธ์ 2561
Level2