Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก "ประกวดห้องพักสะอาด"


ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก "ประกวดห้องพักสะอาด" ในโครงการเปิดหอพัก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 โดยสามารถสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล การยกเว้นค่าห้องพัก 1 เดือน /คน และเกียรติบัตร หมายเหตุ คณะกรรมการจะมีการเข้าสุ่มตรวจห้องพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 มกราคม 2561  ถึง   15 มกราคม 2561
Level2