Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันเด็ก มศว 2561


-วันเด็ก มศว 2561
“เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับ ไทยแลนด์ 4.0 ”
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก

พบกับการมอบของขวัญ จักรยาน ซุ้มกิจกรรมไทยแลนด์ 4.0 สนุกกับเทคโนโลยีพร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษ เครื่องเล่น อาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ร้องเล่นเต้นสนุกกับนักร้องนักแสดง ชุดการแสดงตื่นตาและ โขนสาธิต มศว

13 ม.ค. 61

08:30-
14:00

พิเศษ: วันเด็ก มศว 2561 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับ ไทยแลนด์ 4.0 ”
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 12063

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว ธนธัส วิทยากรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว tanatas344@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 3 มกราคม 2561  ถึง   13 มกราคม 2561
Level2