Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รายชื่อคืนเงิน กบข. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3


กบข. ได้คืนเงินที่จ่ายเกิน สำหรับข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
ส่วนการคลัง ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังแนบ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 แล้ว
สำหรับสมาชิก กบข. ที่ยังไม่มีรายชื่อ โปรดรอ กบข. โอนเงินให้มหาวิทยาลัยครั้งถัดไป (สำหรับรายชื่อที่ส่วนการคลังได้ดำเนินการโอนครั้งก่อน สามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ใน sheet ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนการคลัง
ผู้ส่งข่าว ส่วนการคลัง
E-mail ผู้ส่งข่าว vikano9@hotmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 22 ธันวาคม 2560  ถึง   31 มกราคม 2561
Level2