Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

กำหนดการสำหรับนิสิตหลักสูตรครู 5 ปี ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560


ประกาศสำหรับนิสิตหลักสูตรครู 5 ปี ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 หากมีข้อสงสัยติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 02-649-5720 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7686
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 20 ธันวาคม 2560  ถึง   2 กุมภาพันธ์ 2561
Level2