Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12


สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 จำนวน 50 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 60 - 12 ม.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.opdc.go.th/news.php?menu_id=8&catid=16&news_id=2797
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ลินดา พรมลักษณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว lindap@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 ธันวาคม 2560  ถึง   12 มกราคม 2561
Level2