Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ซ้อมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ซ้อมครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ซ้อมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://commencement.swu.ac.th/index.php/schedule/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15651

23 ธ.ค. 60

08:00-
16:00

พิเศษ: รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์

มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
 15651
24 ธ.ค. 60

08:00

พิเศษ: รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 มศว องครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651
25 ธ.ค. 60

04:00

พิเศษ: รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ซ้อมใหญ่) มศว องครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651
27 ธ.ค. 60

04:00

พิเศษ: รายงานตัวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 23 พฤศจิกายน 2560  ถึง   27 ธันวาคม 2560
Level2