Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2560


พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2560
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(พิธีสมโภชน์ผ้าพระกฐินพระราชทาน วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560)

สามารถร่วมทำบุญถวายวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 980-5-69905-6
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร
ชื่อบัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว
ภายในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

สอบถามรายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 026495000
ฝ่ายพิธีการ 026495000 ต่อ 12065, 12063
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว ธนธัส วิทยากรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว tanatas344@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กันยายน 2560  ถึง   21 ตุลาคม 2560
Level2