Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

22 สิงหาคม 2560 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560


คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
"โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ครบ 63 ปี" ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 6.30 – 16.30 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สามารถดูกำหนดการได้ที่ http://science.swu.ac.th

หมายเหตุ :
*คณะวิทยาศาสตร์ "ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม" ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ มอบต้นไม้พร้อมกระถางแทนการมอบแจกันดอกไม้ (ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่คุณพิลาสลักษณ์ โทร.18417)
**คณาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยสีขาว/ครีม
รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417, 18447, 18408

ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/sciswu
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 สิงหาคม 2560  ถึง   22 สิงหาคม 2560
Level2