Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ศูนย์จิตอาสา มศว เชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


มศว รวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Volunteer Center) เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของ ของใช้ที่จำเป็น อาหารแห้ง และยารักษาโรค เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วม และช่วยเยียวยาหลังจากน้ำลด

ร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์จิตอาสา มศว ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2560
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 2 สิงหาคม 2560  ถึง   31 สิงหาคม 2560
Level2