Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เปิดรับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการเพื่อสังคม
เปิดรับบริจาค สิ่งของ อาหารแห้ง เสื้อผ้า และของใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
สามารถบริจาคได้ที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม อาคาร 9 สำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย#ส่วนกิจการเพื่อสังคม #มศว #มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 31 กรกฎาคม 2560  ถึง   20 สิงหาคม 2560
Level2