Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์


สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์" ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. พิธีเปิด ณ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

หมายเหตุ : แต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีดำ มศว / กางเกงผ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม : คุณภัทรภร ศรีจานเหนือ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18413
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/

14 ก.ค. 60

09:00-
16:00

พิเศษ: โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โถงชั้น3B
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 14 กรกฎาคม 2560  ถึง   14 กรกฎาคม 2560
Level2