Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการอบรม SWU SE Training ปี 3


ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดโครงการอบรม SWU SE Training ปี 3
ระหว่างวันที่ 3 - 25 มิถุนายน 2560 (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
ณ อาคารคณะสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู้จากการฝึกอบรมและปฏิบัติการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคม รุ่นที่ 3

สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการอบรม
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จำนวน 30 คน

สมัครออนไลน์ได้ที่ Facebook : บริหารธุรกิจ มศว
หรือ http://form.jotform.me/70981932234459

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15501 หรือ 02-169-1018
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ผู้ส่งข่าว Kittipas
E-mail ผู้ส่งข่าว kittipas.poh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 พฤษภาคม 2560  ถึง   25 มิถุนายน 2560
Level2