Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "วิถีเกษตรของพ่อ" ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี (รถออกจาก มศว ประสานมิตร เวลา 08.00 น.)

พบกับกิจกรรม (เวลา 09.00-15.00 น.)
-กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด "สื่อสารสร้างสรรค์"
-ชมภาพยนตร์ 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา"
-เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร
-กิจกรรมนันทนาการ
-เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
-เรียนรู้ฐานปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
โดย วิทยากรประจำหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

* ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมฟรี รับจำนวนจำกัด 40 คน เท่านั้น
* สมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2260 9547 ในวันและเวลาราชการ
* รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 พฤษภาคม 2560

20 พ.ค. 60

09:00-
15:00

พิเศษ: ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง "วิถีเกษตรของพ่อ"
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
 12080

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 3 พฤษภาคม 2560  ถึง   20 พฤษภาคม 2560
Level2