Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

อาจารย์สุดาลักษณ์ โกเฮงกุล (อดีตอาจารย์ภาควิชาเคมี) ถึงแก่กรรม


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "อาจารย์สุดาลักษณ์ โกเฮงกุล" ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้
- สวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 16 - 18 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 8 วัดวชิรธรรมสาธิต สุขุมวิท 101/1 กรุงเทพมหานคร
- คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาเคมีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
- กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดวชิรธรรมสาธิต

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417, 18447

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 เมษายน 2560  ถึง   19 เมษายน 2560
Level2