Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม (อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์) ถึงแก่กรรม


คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ "ศ.ดร.ณรงค์ ปั้นนิ่ม อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์"

คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้
- รดน้ำศพ ในวันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น.
- สวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 16 - 22 เมษายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 2 วัดเครือวัลย์วรวิหาร ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
- คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 (*ขอเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 18 เมษายน เป็นวันที่ 19 เมษายน 2560)
- พระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417, 18447

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 เมษายน 2560  ถึง   23 เมษายน 2560
Level2