Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559


สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ขอเชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนิสิตสาขาวิชานาฎศิลป์ชั้นปีที่ 4 รุ่น 20ทศกัณฑ์
จัดแสดงในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
12.00 เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ
12.30 เปิดให้เข้าโรงละคร
13.00 เริ่มการแสดง

เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียด|สำรองที่นั่ง โทร 0823538763 หรือ Line ID - ornewnew
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook - swudance.20
Event Facebook - SWU dance thesis 2017
Instagram - swudance.20
#swudancethesis2017 #swudance20

20 เม.ย. 60

12:00-
16:00

นิทรรศการ: ขอเชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนิสิตสาขาวิชานาฎศิลป์ชั้นปีที่ 4 รุ่น 20ทศกัณฑ์

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15122


หน่วยงาน สาขาวิชานาฎศิลป์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 เมษายน 2560  ถึง   20 เมษายน 2560
Level2