Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์" ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว กำหนดการดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือในการแต่งกายอนุรักษ์ผ้าไทย (เสื้อสีขาวหรือสีครีม)

11 เม.ย. 60

13:30-
16:30

พิเศษ: 
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์

โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 3 เมษายน 2560  ถึง   11 เมษายน 2560
Level2