Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญชวนฟังการบรรยาย CSIT Talk #1 "จบไอทีแล้วไปไหน?"


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ "ไอทีแล้วไปไหน?" โดยได้รับเกียรติจากคุณจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ (พี่เม่น) นักออกแบบเว็บไซต์ชื่อดัง เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในสายไอที ทั้ง Freelance / Production House / Digital Agency / Startup" วันที่ 12 มกราคม 2560 - เวลา 13:30 - 15:30 ที่อาคาร 19 ชั้น 4 ห้อง 403 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (ประสานมิตร)

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/3DrWp6CIztsoq2NI2

โครงการนี้จัดโดยหน่วยวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CSIT Unit) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 086-006-7779
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว ศศิวิมล สุขพัฒน์
E-mail ผู้ส่งข่าว sasivimon@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 ธันวาคม 2559  ถึง   12 มกราคม 2560
Level2