Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก


ด้วย คณะวิทยาศาสตร์จะจัดให้มีการทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30–14.00 น. โดยมีรายละเอียดในการทำบุญครั้งนี้ ดังนี้

1. พิธีสงฆ์
- นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดพุทธมนต์ ทอดผ้าไตรบังสกุล สวดสดับปกรณ์ ถวายชุดสังฆทาน และ จตุปัจจัยไทยธรรม

2. ถวายเพลพระ

- ทั้งวัดจำนวน 40 รูป
- จัดตั้งโรงทานอาหารกลางวันแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญที่วัดในช่วงเวลาดังกล่าว

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยท่านสามารถแจ้งความจำนงร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 1-8417 (*ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยเงินที่ทุกท่านร่วมทำบุญในครั้งนี้จะนำมาใช้ในพิธีสงฆ์ ถวายเพลพระ จัดตั้งโรงทานและบริจาคให้กับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก)

23 ธ.ค. 59

08:30-
14:00

พิเศษ: คณะวิทยาศาสตร์กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 13 ธันวาคม 2559  ถึง   23 ธันวาคม 2559
Level2