Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ตารางเดินรถงานพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2 -6 ธันวาคม 2559


แจ้งตารางเดินรถงานพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2 -6 ธันวาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
ผู้ส่งข่าว นายพชรพล คุ้มจั่น
E-mail ผู้ส่งข่าว Manuskumjang@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 29 พฤศจิกายน 2559  ถึง   9 ธันวาคม 2559
Level2