Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงาน


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มศว ให้เกียรติบรรยาย ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.45 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 22 พฤศจิกายน 2559 โดยดูกำหนดการได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18417
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th

23 พ.ย. 59

12:45-
16:30

อบรม: โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงาน

ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 พฤศจิกายน 2559  ถึง   23 พฤศจิกายน 2559
Level2