Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ : "กีฬา สามัคคี"


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ : กีฬา สามัคคี" ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว (รายละเอีดยดังไฟล์แนบ)

กิจกรรมภายในงาน
- กิจกรรมการแข่งขันเกม
- การจับสลากของขวัญ "จากใจผู้บริหาร"
- รับประทานอาหารกลางวัน สนับสนุนโดยภาควิชา/สำนักงานคณบดี
- การแสดงและบันเทิงตามอัธยาศัย

หมายเหตุ
**แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองคณะวิทยาศาสตร์
**คณาจารย์/บุคลากร กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานและอยู่ร่วมงานเพื่อลุ้นรับรางวัลรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649 5000 ต่อ 18417
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-649 5000 ต่อ 18408

28 ธ.ค. 58

09:00-
14:00

พิเศษ: โครงการงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ : "กีฬา สามัคคี"
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 ธันวาคม 2558  ถึง   28 ธันวาคม 2558
Level2