Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญสาวสวยอายุ 16-35 ปี เข้าร่วมประกวดงาน "ลอยกระทงกลางกรุง ณ ทุ่ง มศว"


งาน "ลอยกระทงกลางกรุง ณ ทุ่ง มศว" ขอเชิญสาวสวยอายุ 16-35 ปี เข้าร่วมประกวด นางนพมาศศรีนครินทร์ 2558
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานเล่นล้อ มศว ประสานมิตร
ชิงถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล และสายสะพาย
รับสมัครตั้งวันนี้ถึง 21 พ.ย. 2558 ณ ห้องหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
ดูรายละเอียดการรับสมัคร http://iacr.swu.ac.th/
หรือ โทร.02-261-2096
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 พฤศจิกายน 2558  ถึง   21 พฤศจิกายน 2558
Level2