Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สภานิสิต มศว ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกันกั้นโกง ครั้งที่ 2"


สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกันกั้นโกง ครั้งที่ 2" ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 05.00 น.
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสแตมป์กิจกรรม หมวดสาม (เลือก) **** พิเศษ**** สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (หรือชั้นปีสุดท้ายของแต่ละคณะ) จะได้รับสแตมป์กิจกรรมหมวด 1 (เลือก)
นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้องสภานิสิตทั้งสองแห่ง
👉ประสานมิตร (เฉพาะเวลา 16.00-20.00 น.) ณ อาคารกิจกรรม ชั้น 1 ติดต่อ พี่ไทม์ 080-627-8155
👉องครักษ์ ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ติดต่อ พี่บอม 080-832-9358
****ด่วน! สมัครวันสุดท้าย 12 พฤศจิกายน นี้ เวลา 20.00 น.

22 พ.ย. 58

05:00

พิเศษ: โครงการ "ปั่นกันกั้นโกง ครั้งที่ 2"
ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 0806278155

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 11 พฤศจิกายน 2558  ถึง   22 พฤศจิกายน 2558
Level2