News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 28, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท การแพทย์

อาหารบำรุงสมองและดวงตาเด็กน้อยสร้างภูมิต้านแสงสีฟ้าจากสื่อดิจิทัล
มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทย ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ และบริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาเรื่อง "ส่งเสริมทักษะเด็ก พร้อมรับ ยุคดิจิตอล" โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร เป็นประธาน และกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมีครูอนุบาล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 300 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  15 ต.ค. 62 
 
สัญญาณเตือน'ตาแห้ง'
พญ.วรรณิศา ศุภเจียรพันธ์ จักษุแพทย์เชี่ยวชาญ สาขากระจกตา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความรู้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตา หลีกไกลจาก ตาแห้ง (Dry eye) โรคที่พบได้บ่อยว่า โรคตาแห้ง เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ โดยมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสียสมดุลไปของฟิล์มน้ำตาของคนเรา และในกรณีที่ตาแห้งมากๆ ก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของผิวดวงตาตามมาได้
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  11 ก.ย. 62 
 
ปฏิรูปงาน'โลจิสติกส์'ในโรงพยาบาลนำร่อง26แห่ง
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ "Hospital Logistics Network : ติดปีก โรงพยาบาลยุคดิสรัพชั่น" ณ โรงแรมริชมอนด์ ว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียง ในด้านการแพทย์และสุขภาพโดยมุ่งสู่การเป็น "เมดิคัลฮับ (Medical Hub)" ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  26 ส.ค. 62 
 
'หกล้ม' ในผู้สูงอายุ
การป้องกัน ก่อนเกิดการหกล้มจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ ดร.ศศินันท์ วาสิน พยาบาลชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แนะนำการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุว่า ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่พบได้จากการทำงานส่งเสริม ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จากที่ผ่านมาที่กล่าวถึง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมสุขภาพ เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย ฯลฯ ทั้งยังนำไปสู่การเจ็บป่วยอื่นๆ เป็นพาเหรดโรค ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  14 ส.ค. 62 
 
15ล.คนเสี่ยง'เครียด-อ้วน-ซึม'
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับกรมสุขภาพจิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน โดยมี นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ศ.ปานศิริ พันธุ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มศว และ ผศ.สร้อยสุดา เกสรทอง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้คนวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพดีและเพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประเทศ
หนังสือพิมพ์มติชน:  11 ก.ค. 62 
 
คนวัยทำงาน15ล.เสี่ยงลงพุง-
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรศูนย์อนามัย ที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพส่วนภูมิภาค บุคลากรโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  9 ก.ค. 62 
 
ปรับ 4 พฤติกรรมทำลายสุขภาพลดเสี่ยง NCDs
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ริเริ่ม "คลินิกฟ้าใส" ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. กล่าวในเวทีเสวนาเรื่อง Change 4 health: From Tobacco toward NCDs Targets ในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 "Tobacco and Lung Health" จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เมื่อวันก่อน มุ่งรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นภัยต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพของเด็ก เยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  8 ก.ค. 62 
 
สร้างสุข(ภาพ)ฟื้นฟูผู้สูงอายุ
ดร.ศศินันท์ วาสิน พยาบาลชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ แนวทางการป้องกันก่อนต้องเผชิญกับโรคที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ว่าจากที่สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว นำทีมนักสุขศึกษาลงพื้นที่ ทำงานเชิงรุกรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย สู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ที่ผ่านมา สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุขึ้นในชุมชน ดำเนินโครงการ "การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาหมอจิ๋ว" ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์:  3 ก.ค. 62 
 
มูลนิธิ โรนัลด์ฯ มอบห้องสันทนาการเด็ก ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
เปิดห้องสันทนาการแห่งใหม่ ตั้งอยู่ ณ แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น 8 อาคาร 20 ชั้นศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยห้องสันทนาการ มีขนาด 30 ตารางเมตร ประกอบด้วย ของเล่นเสริมพัฒนาการ หนังสือการ์ตูนสร้างความรู้ สื่อภาพยนตร์การ์ตูนประกอบเพลงสร้างความสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกผ่อนคลาย ภายในงานมีจิตอาสาจาก บริษัท แมคไทย จำกัด
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  1 ก.ค. 62 
 
'จิตอาสาคุณหมอจิ๋ว'ภารกิจร่วมดูแลผู้ป่วยเรื้อรังสูงวัย
ดร.ศศินันท์ วาสิน พยาบาลชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานเผยว่า สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการระยะยาวนำทีมนักสุขศึกษาลงพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว ทำงานเชิงรุกรับสังคมผู้สูงวัย
มีการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นักสาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเยาวชนในพื้นที่ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  14 มิ.ย. 62 
 

[ <- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]  15  [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [ Next -> ]

News Clips Online