News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
May  2024
Su M Tu W Th F Sa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
             
 Today is May 24, 2024
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป
สุขภาพ
บันเทิง
ศิลปวัฒนธรรม
แฟชั่น

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips  ประเภท ศิลปวัฒนธรรม

ผู้เชี่ยวชาญอธิบายชัด 'ธี่หยด' ไม่ใช่ภาษามอญ ตามที่แชร์กัน
ดร.องค์ กล่าวว่า “ไม่เคยได้ยิน ที่มาของคำไม่ชัด เพราะคนแวดล้อมในเหตุการณ์ไม่รู้ แค่เล่าจากความทรงจำเมื่อ 50 ปีที่แล้ว จากนั้นคนที่ฟังรายการผีนี้แล้วช่วยตีความลากเข้าความให้ภายหลัง ซึ่งเสียงโอมแบบฮินดู มอญออกเสียงว่า อูม ถ้าจะให้ผมช่วยหาคำศัพท์มอญอะไรสักคำที่ใกล้ ‘ธี่หยด’ เท่าที่ผมมีคลังศัพท์ก็คือ ‘แตะ โหยด’ แปลว่า ยัก (เอว)”
เมื่อสอบถามอีกครั้งว่า ธี่หยดใช่ภาษามอญหรือไม่? ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมอญ ตอบย้ำว่า “เท่าที่เกิดมา จากความรู้เท่าที่มี ตอบได้ว่าไม่ใช่ภาษามอญครับ”
หนังสือพิมพ์ข่าวสด:  26 ต.ค. 66 
 
หนุน 'วัด' เป็นที่พึ่งทางใจ
การจะดึงบทบาทของวัด มาสู่ "พื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธเขตเมือง" คือแนวคิด การพัฒนาพื้นที่วัดให้กลายเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะทางจิตใจและปัญญานั้น ดร.สายชล ปัญญชิต รองผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่และเครือข่ายทางสุขภาวะทางจิตใจและปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนา และอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่วัดให้กลายเป็นสถานที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตใจและปัญญาสำหรับชุมชนเขตเมือง เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมระหว่าง วัดกับโรงเรียน โดยหวังให้พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพุทธศาสนิกชนจะมีทักษะและความรู้ในการให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มี จิตอาสา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำหน้าที่รับฟังปัญหา เสวนาพูดคุย ให้แง่คิดและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลดช่องว่างระหว่างเยาวชนกับพระพุทธศาสนาลง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ:  24 ต.ค. 66 
 
เติมฝันต่อไฟนักวาดการ์ตูนรุ่นใหม่
"ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน" เป็นกิจกรรมประจำปี จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 18 โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้แนวคิด "ฝันใหม่ในโลกพลิกผัน (Dream and Disruption)" ค่ายนี้เป็นการรวมตัวของทั้งศิลปินนักวาดการ์ตูนและ เยาวชนผู้ชื่นชอบการ์ตูนจากทั่วประเทศ รวมถึงครูอาจารย์ศิลปะ เปิดโอกาสให้นักวาดการ์ตูนมืออาชีพถ่ายทอดประสบการณ์การวาดการ์ตูน แสดงงาน และให้น้องๆ คนรุ่นใหม่เรียนรู้เทคนิคการวาดการ์ตูน พบปะพูดคุยกับศิลปินใกล้ชิดในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-4 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม นอกจากค่ายการ์ตูนฯ ยังมีโครงการค่ายกล้าวรรณกรรมที่ ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมช่วงเดียวกันด้วย
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  12 ต.ค. 66 
 
นิทรรศการภาพและงานศิลป์
จัดนิทรรศการภาพและงานศิลป์

"สีสันแห่งเดือนตุลา" ที่ชั้น 2 อาคาร ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร เมื่อ 29 ก.ค.-30 ส.ค.66 โดยรวบรวมภาพเขียนและงานศิลป์ จาก 50 ศิลปิน จัดแสดงและจับจองเป็นเจ้าของภาพไปแล้วรวม 47 ภาพ
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  9 ต.ค. 66 
 
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 '
สาขาวรรณศิลป์ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศิลปินที่มุ่งมั่น สร้างผลงานวรรณศิลป์ประเภทหนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็ก โดยมีแนวคิด คือ สนุก สร้างสรรค์ สื่อสาร สวยงาม และ ส่งเสริมทัศนคติที่ดี อันได้แก่ ความดี ความงาม และความรัก มีผลงานทั้งหมด 84 เรื่อง มีลักษณะสืบสานความเป็นไทยและสื่อความเป็นสากลผ่านกลวิธีนำเสนอที่สอดคล้องกับความเป็นหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน โดยได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติมากมาย อีกทั้ง ได้พัฒนาและสร้างคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมสำหรับ เด็กและเยาวชนของไทยที่มีคุณภาพและคุณค่า เสริมสร้างจินตนาการและทัศนคติ ที่ดี รวมทั้งความบันเทิงให้แก่เด็กและเยาวชนไทย
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  29 ส.ค. 66 
 
วัดธาตุทองพระอารามหลวง บำเพ็ญกุศลถวายครบ 100 ปี
วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ร่วมกับ สำนักงานเขตวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และโรงเรียน ในสังกัด กทม. เขตวัฒนา ภายใต้ความอนุเคราะห์ ของวัดธาตุทอง ในพระอุปถัมภ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ในนาม "1 ศตวรรษ 1 แก้วกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือพิมพ์แนวหน้า:  15 พ.ค. 66 
 
ครบ 80 ปี มก.จัดโครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์
ครั้งแรกของการรวมตัวกันของศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงของไทยและต่างประเทศ กับ โครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์ เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์และศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการสานพลังศาสตร์เกษตรและพหุศาสตร์
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ:  15 พ.ค. 66 
 
6 โรงเรียนชื่อดัง ร่วมการแสดงคอนเสิร์ต "Symphonic สานสัมพันธ์" ครั้งที่ 3
คอนเสิร์ต "Symphonic สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3" โดยในปีนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแสดง 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมัธยม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ:  2 พ.ค. 66 
 
สวธ.สืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจสู่สากล
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย. เวลา 16.00-20.00 น. ณ วัดสุทัศน์ สวธ.สนับสนุนการแสดงทางวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงดนตรีไทย จากโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง โดยแม่ครูบัวผัน สุพรรณยศ การแสดงพื้นบ้านภาคใต้มโนราห์ โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร การแสดงพื้นบ้านภาคเหนือและการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน โดยสถาบันวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การสาธิตเครื่องหอมไทยในเทศกาลสงกรานต์ สาธิตข้าวแช่ชาววัง และมะยงชิดลอยแก้ว สาธิตงานหัตถศิลป์ปีใหม่ไทย อาทิ พัดบุหงา, บุหงารำไป สาธิตกวนกะละแม สาธิตการละเล่นสะบ้ามอญ บ่อนสะบ้า สาธิตการทำตุงไส้หมูล้านนา สาธิตการทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า และการสาธิตการทำลูกปัดโนรา-สืบสานตำนานโนราเติม วิน วาด
หนังสือพิมพ์ X-cite ไทยโพสต์:  18 เม.ย. 66 
 
สืบสาน
โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานการแสดงประจำปี ครั้งที่ 41 ในรอบที่ 4 โดยมี ผศ.นพดล กองศิลป์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ
หนังสือพิมพ์มติชน:  17 ก.พ. 66 
 

[ <- Prev ] [1] [2]  3  [4] [5] [6] [ Next -> ]

News Clips Online