Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

"คีตราชา โปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์" ปีที่ 4
น้องนาย...นายยิ่งศักดิ์ เหลืองมณีเวชย์ ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร กทม. เล่าเป็นรายต่อมาว่า "แรกก็รู้สึกกดดันเพราะบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่อนข้างยาก แต่อาจารย์และพี่ๆให้คำแนะนำ ผมก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพลงพระราชนิพนธ์ที่ผมชอบมากคือเพลงแผ่นดินของเรา หรือ Alexandra ซึ่งบอกถึงความสุขที่เราได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยผมจะเล่นให้ดีที่สุดเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครับ"
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 ประจำวันที่9 ต.ค. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2