Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

'เพื่อพ่อ' สาละแบนด์น้อมถวายแด่องค์ราชัน
14 ชีวิตสมาชิกวงสาละแบนด์ สาธิต มศว ภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้สืบสานพระราชปณิธาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ แข่งประกวดร้องเพลง โครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมถวายแด่องค์ราชัน" แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำเพลงที่แต่งเองทั้งเนื้อร้องและทำนอง จนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก
 ประจำวันที่9 ต.ค. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2