Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

ศิรินพร ตัณฑุลวิสุทธิ์ กับธุรกิจเทรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์
ศิรินพรคือผู้นำเข้าแบรนด์รุ่นแรกๆ เพราะด้วยความสนใจในการค้า ด้วยแนวคิดต้องการมีรายรับทุกวัน หลังศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงร่วมกับ สินทวี เอี่ยมพูลทรัพย์ เพื่อนสนิท เริ่มต้นนำสินค้าแบรนด์เนมจำพวกเครื่องแต่งกายมาจำหน่าย โดยเห็นช่องทางว่าคนไทยเริ่มสนใจสินค้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังไม่มีตัวแทนจำหน่าย หรือร้านค้าประเภทแบรนด์ดังจากต่างประเทศมาเปิดให้บริการ
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์
 ประจำวันที่10 ส.ค. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2