Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

คุ้มครองนักศึกษา
บริษัท ไทยประกันชีวิต และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามต่อสัญญาประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้แก่นิสิต
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์
 ประจำวันที่9 ส.ค. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2