Level2
SWU Logo  มศว ในข่าว  
SWU Logo

คว้าชัย
ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน นักแบดมินตัน ร.ร.สาธิต มศว.ประสานมิตร ตบชนะ กรดนัย ตันติยุทธ ร.ร.สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 13-21, 21-11, 21-18 การแข่งขันแบดมินตันนักเรียนส่วนกลางของกรมพลศึกษาประจำปี 2560 ประเภททีมชาย เดี่ยวมือ 1 รุ่นอายุ 16 ปี ที่อาคารนิมิบุตร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
 
รายละเอียดข่าวจากหนังสือ:

 ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชน
 ประจำวันที่19 มิ.ย. 60
 ผู้ตัดข่าว uraiwan@swu.ac.th
Level2