News Clips Online
 หน้าหลัก  ข่าวประจำสัปดาห์  มศว ในข่าว  สมาชิก  Login
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
February  2019
Su M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728
             
 Today is June 20, 2019
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
กีฬา
การแพทย์
สังคม
ทั่วไป

ข่าวและกิจกรรม
ปฏิทิน มศว
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หนังสือเวียน

News Clips Online
News Clips Online

ทั่วไป: มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ ชีวิตที่ไม่เคยหยุดพัฒนา
แป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ เกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจการเงิน จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จบปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเลือกศึกษาต่อด้านการจัดการการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ: 19 มิ.ย. 62 
 
การศึกษา: แมกโนเลียฯเปิดตัวโครงการ Whizdom Scholarship
นายกฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการ วิสซ์ดอม โซไซตี้ กล่าวว่า ในช่วงแรกได้จับมือ กับมหาวิทยาลัย3แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมจำนวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 10 ทุน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ: 18 มิ.ย. 62 
 
ทั่วไป: ภูซางแต่ง'ค่าว'สกัดไข้เลือดออก
นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ.ภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า กศน.อ.ภูซาง มีแนวคิดจัดทำค่าว วรรณกรรมล้านนาที่มีทำนองการอ่านร้อยกรองแบบพื้นบ้านทางภาคเหนือ มีเนื้อหารณรงค์ป้องกันการระบาดไข้เลือดออกขึ้น ตั้งแต่การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาการโรคไข้เลือดออก การรักษาที่ถูกวิธี โดยใช้ภาพที่ฟังสบาย เข้าใจง่าย แต่งโดย รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ คณะสังคมศาสตร์ มศว. และตน เนื้อหาค่าว โดยนายอ้วน ขันทะวงศ์ อ่านค่าวโดยนางสุจิน สมฤทธิ์
หนังสือพิมพ์มติชน: 18 มิ.ย. 62 
 
การแพทย์: 'จิตอาสาคุณหมอจิ๋ว'ภารกิจร่วมดูแลผู้ป่วยเรื้อรังสูงวัย
ดร.ศศินันท์ วาสิน พยาบาลชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานเผยว่า สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการระยะยาวนำทีมนักสุขศึกษาลงพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว ทำงานเชิงรุกรับสังคมผู้สูงวัย
มีการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, นักสาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเยาวชนในพื้นที่ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ: 14 มิ.ย. 62 
 
กีฬา: 12ปิงปองนักเรียนไทย
เยาวชนทีมชาติไทย หรือตัวแทนทีมชาติไทย (ชุดใหญ่) หรือมีผลงานอันดับ 1-3 ของการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกตัว จำนวน 12 คน ตามรายชื่อดังนี้ วัฒนชัย สำราญวงศ์ ร.ร.เทคโนโลยีหมู่บ้านครู, ภรภัทร ธรรมาธิคม ร.ร.จิตรลดา(สายอาชีพ), ธาม แสงเลิศศิลปะชัย ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน, ขวัญดนัย พิทักษ์ไตรรงค์ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย, ภูริพงษ์ แซ่ลี้ ร.ร.ปัญญาวรคุณ, เจตธนบดี จันทร์เพ็ญ ร.ร.ปัญญารัตน์, ฐาปนี พรมมา ร.ร.วิชูทิศ, ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์ ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
หนังสือพิมพ์มติชน: 14 มิ.ย. 62 
 
กีฬา: เยาวชนทีมชาติไทย
ตัวแทนนักเรียนไทย เยาวชนทีมชาติไทย หรือตัวแทนทีมชาติไทย(ชุดใหญ่) หรือมีผลงาน อันดับ 1-3 ของการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกตัว จำนวน 12 คน ตามรายชื่อดังนี้ วัฒนชัย สำราญวงศ์ รร.เทคโนโลยีหมู่บ้านครู, ภรภัทร ธรรมาธิคม รร.จิตรลดา(สายอาชีพ), ธาม แสงเลิศศิลปะชัย รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน, ขวัญดนัย พิทักษ์ไตรรงค์ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย, ภูริพงษ์ แซ่ลี้ รร.ปัญญาวรคุณ, เจตธนบดี จันทร์เพ็ญ รร.ปัญญารัตน์, ฐาปนี พรมมา รร.วิชูทิศ, ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์ รร.สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม,
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา: 14 มิ.ย. 62 
 
การศึกษา: 'สรนิต'เปิด14บทบาทก.อุดมศึกษาฯ
นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษหัวข้อ "การปรับบทบาทของอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน ประเทศ ภายใต้ อว." ว่า 14 เรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน อว.ซึ่ง สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ ได้แก่ 1.สำนักงานปลัด อว.ควบรวมระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2.อว.มีขนาดใหญ่ มีบุคลากรในสังกัดเกิน 1 แสนคน งบประมาณแผ่นดินรวม 139,000 ล้านบาท และมีสถาบันวิจัย 20 แห่ง มหาวิทยาลัยรัฐ 75 แห่ง และเอกชน 75 แห่ง 3.มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็น Super Board ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในหลายๆ กระทรวงเป็นภาพรวมของประเทศ
หนังสือพิมพ์มติชน: 14 มิ.ย. 62 
 
การศึกษา: วิกฤตการณ์การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษในประเทศไทย
นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยว่า จะยกเครื่องการสอบภาษาอังกฤษโดยใช้มาตรฐาน FRELE-TH โดยให้นักเรียน ม.6 สอบเข้าเรียนต่อ โดยร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) และมหาวิทยาลัย 12 แห่ง (จุฬา ธรรมศาสตร์ ม.เกษตร ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.มหิดล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ลาดกระบัง ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ม.พระจอมเกล้าแม่ฟ้าหลวง ม.สงขลานครินทร์ ม.แม่ฟ้าหลวง) โดยข่าวอ้างว่า FRELE-TH คือ Framework of Reference for the English Language Education in Thailand based on the CEFR
หนังสือพิมพ์มติชน: 14 มิ.ย. 62 
 
การศึกษา: 'ทปอ.'ยันรับทีแคสแค่5รอบ จี้ม.ตรวจสิทธิก่อนสัมภาษณ์
นางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หรือทีแคส รอบ 5 รับตรงอิสระ สมัครวันที่ 30 พฤษภาคม-10 มิถุนายน ซึ่งรอบนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 62 แห่ง 72,852 ที่นั่ง อย่างไรก็ตาม รอบนี้ ทปอ.ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขนักเรียนที่เข้ามาสมัครได้ เนื่องจากนักเรียนจะเข้าไปสมัครในมหาวิทยาลัยโดยตรง ต้องรอมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลมาให้ ทปอ. นำเข้าระบบเพื่อทำการเคลียริ่งข้อมูลก่อน คาดว่าจะทราบจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกก่อนวันที่ 17 มิถุนายน เพราะวันที่ 17-18 มิถุนายน ทปอ.จะเปิดระบบให้นักเรียนเข้ามายืนยันสิทธิในรอบ 5
หนังสือพิมพ์มติชน: 13 มิ.ย. 62 
 
การศึกษา: ทปอ.เล็งปรับใหญ่ทีแคสปี'65
นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้หารือเกี่ยวกับการปรับระบบการรับสมัครทีแคส ประจำปีการศึกษา 2563 เบื้องต้นจะเป็นการปรับเล็ก โดยยังคงให้รับสมัครทีแคส 5 รอบ และให้นักเรียนมีโอกาสสละสิทธิ 1 ครั้งในรอบใดก็ได้เช่นเดิม แต่จะปรับขั้นตอนการรับสมัครในรอบ 1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน หรือพอร์ตโฟลิโอ และรอบ 2 โควต้าในพื้นที่ โดยให้ยืนยันสิทธิพร้อมกันในรอบ 2 ครั้งเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนในคณะ/สาขา ที่ต้องการมากขึ้น ลดปัญหาสละสิทธิรอบ 1 เพื่อมาสอบโควต้าในรอบ 2
หนังสือพิมพ์มติชน: 12 มิ.ย. 62 
 
News Clips Online