Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

กิจกรรม


ครบรอบ 19 ปี สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 เมย 2562 เปิดให้บริการทางทันตกรรมตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่คิดมูลค่า
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 28 มี.ค.62
ขอเชิญชวนร่วมโครงการ Education ICT Forum 2019
โครงการอบรมเบเกอรี่ 3 หลักสูตร ประจำปี 2562
โครงการอบรมนานาชาติประจำปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
SCIENCE RESEARCH CONFERENCE
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว