Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
11 December 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2559
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 26 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 

กิจกรรม

งานแฟนซีปีใหม่ SWU Night Party 2018
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมไทย"
คณะพลศึกษาจัดโครงการสานสัมพันธ์ฯเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในวิชาชีพ
 

อบรม

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์ “Musculoskeletal Modeling in Human Movement”
เปิดอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Preparation for ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5111 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนิสิตสอบคัดเลือกทุนเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ทุน Global Undergraduate Exchange Program ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุน UMAP Programs A&B 2018
โครงการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
กรมชลประทาน รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคลากร
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET 2017
ทุนรัฐบาลอินเดีย
มธ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
ร้านจิฟฟี่ สาขาตึกแกรมมี่ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด รับสมัครพนักงานขาย
Going Global 2018: Global connections, local impact
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน The Association of Southeast Asian Institutions of ...
นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์อายุรเวท และ บรรยาย/สาธิตเกี่ยวกับเทคนิคอายุรเวท
Taiwan Higher Education Fair
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิคและสื่อมัลติมีเดีย” สำหรับนักศึกษาและอาจารย์
The International Short Course on Psychology
Chevening Scholarships 2018/2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
งานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ สานสัมพันธ์การแพทย์การศึกษา ครั้งที่ 1
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีช) ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2017-2018
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
ขอเชิญชวนแฟนบอลและผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี 2 หน่วยงาน
สมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” ...
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียแจ้งย้ายที่ทำการ
โครงการ “Lazada Scholarship”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
กรมแพทยทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเข้ารับราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดุร้อนเดซี ประจำปี 2561
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 12 ตำแหน่ง
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
การเพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทุนศึกษา ณ Illinois State University
รับสมัครตำแหน่ง Receptionist 1 ตำแหน่ง
ทุนรัฐบาลบราซิล
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
Urgently Required Employees
ประกาศรับสมัครพนักงาน นักศึกษา จบใหม่ จำนวนจำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัดรับสมัครงาน
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิทยาศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ ...
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการ “Endeavour Scholarships and Fellowships”
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
สกอ. ประกาศทุน ASEA-UNINET Staff Exchange (One Month Scholarship) ประจำปี 2560
ประกาศทุนโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ปี 2561-2562
UMAP-Super-Short-Term Programs
ทุนฟุลไบรท์
โครงการ Young Programme (YPP) ของสหประชาชาติปี 2560
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว