Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
6 May 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2558 วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มศว 111
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันสุดท้ายของการอยู่หอพัก 2/2558
 

กิจกรรม

แจ้งตารางคุมสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
นิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัยAI Research Expo 2016
 

อบรม

ศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(เทคนิคการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ) ฟรี
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๑
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4232 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 8 และ Year 9
รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น18 ประจำปีการศึกษา 2559
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุน“Endeavour Scholarships and Fellowships”
ทุนการศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
The 5th Thai-Chinese Strategy Research Seminar
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
กรมประมง รับสมัครงาน
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
ทุนรัฐบาลรัสเซีย
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEAN Peace Project
รับสมัครเจ้าหน้าที่ unicef
รับสมัครคุณครูศิลปะ
ทุน ป.ตรี โท เอก ณ ประเทศตุรกี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
FameLab การแข่งขันการนำเสนอด้านวิทยาศาสตร์ 3 นาที
The 5th ASEM Rectors’ Conference and Students’ Forum
ทุน EU: Erasmus Mundus “Thelxinoe”/ “Eurasiacat”
รับสมัครงาน ตำแหน่ง IT Executive
ทดลองฟรี 1 คลาส ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงาน Part Time รายได้วันละ 400 บาท
รับสมัครพนักงาน Part Time อบรมกับทีมงานจากออสเตรเลีย รายได้วันละ 400 บาท
TripAdvisor of Universities
งานแนะนำการศึกษาต่อไต้หวันในเขตภาคใต้ของไทย ปี 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ
การคัดเลือกบรรจุทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารัราชการเป็นกรณีพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ
การบรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2559"
ทุนการศึกษา Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากไวนิล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน BINUS English Club โครงการ The 2016 Asian English Olympics
UCL Int’l Summer School for Undergraduate 2016
โครงการ FEALAC University Discovery Year
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา(ตำ ...
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Internship/ Volunteering in Armenia
International Conference on Quality in Higher Education 2015
บริษัทซอฟท์สเตอร์จำกัด รับสมัคร Software Tester
บริษัทซอฟท์สเตอร์จำกัด รับสมัคร Software Tester
2016 Konkuk International Winter Program
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R , KM และวิทยากรกระบวนการ
Going Global 2016: Building Nations and Connecting Cultures
New Horizon 2020 Funding Call: The Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Graduate Study Program at Korea University
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET Scholarships 2016
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว