Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญร่วมโครงการแสดงกตเวทิตาคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหารโภชนาคารสีเขียว ชั้น 2 มศว ประสานมิตร
 

กิจกรรม

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
 

อบรม

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 1881 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 - 5522 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4027 ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันออม ตอน Digital savings
รับสมัครนิสิตทำหน้าที่ Liaison
รางวัล Society Award 2016
ทุน UMAP Programs A&B
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Supervisor
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
ทุน UMAP Programs A&B
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รับสมัครอาจารย์
Newton Fund: Open Call for Thai Researchers 2016/17
วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ปิดบริการชั่วคราว
Education UK July Exhibition 2016
องค์การสะพานปลาเปิดรับสมัครงาน
กรมประมง เปิดรับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง “นักวิจัย”
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10 Day Diploma of Sustainable Operations (Major in ...
Asian Development Bank Thailand Resident Mission เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT Support
รับสมัครลูกจ้างโครงการสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ทุนรัฐบาลคูเวต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประจำปี 2560
กำหนดการ “เลิกบุหรี่ถวาย ๖๑ พรรษา สยามบรมราชกุมารี”
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
ทุนฟุลไบรท์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
ทุนการศึกษาปริญญาโท ณ ประเทศไอร์แลนด์
นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ปี 2559
ทุน“Endeavour Scholarships and Fellowships”
ทุนการศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
The 5th Thai-Chinese Strategy Research Seminar
กรมประมง รับสมัครงาน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
ทุนรัฐบาลรัสเซีย
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEAN Peace Project
รับสมัครคุณครูศิลปะ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ unicef
สมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว