Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 October 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558
การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
วันที่ 11-วันที่ 16 ตุลาคม 58 สำนักงานอำนวยการ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวันประกาศปิดทำการ
 

กิจกรรม

ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
ศูนย์กีฬาเปิดรับสมัครเรียนว่ายน้ำ
โครงการไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 

อบรม

โครงการภาษาอังกฤษชุมชน เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ...
โครงการอบรมปราชญ์ผู้ทรงศีล
หลักสูตรเสริมสร้างสร้างจรรยาบรรณ รู้ทันเรื่องวินัย ร่วมใจบริหารเพื่องาน มศว
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5032 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5033 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการต่างๆ
การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559
การศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนอินเดีย
รับสมัครงานตำแหน่ง Data Assistant (Part-Time)
รับสมัครงานพนักงานตำแหน่ง Manufacturing IT Solutions Consultant / Engineers, Assistant ...
The 2nd Int’l Cultural Academy: Public and Cultural Diplomacy in Times of Crisis ประเทศกรีซ
ทุนสนับสนุนโครงการจากต่างประเทศ
ทุนทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R , KM และวิทยากรกระบวนการ
2016 Konkuk International Winter Program
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
Going Global 2016: Building Nations and Connecting Cultures
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครงาน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดบูธแนะแนวการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครข้าราชการพลเรือน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
มิโมซ่าพัทยา เสนอสถานที่ท่องเที่ยวรุปแบบใหม่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือน
บริษัท มะพร้าวไทยเพรียว จำกัด รับสมัครงาน
การประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 “ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: ...
Leadership in Health Professions Education
ทุนฟุลไบรท์ 3 ประเภท
ทุนระดับปริญญาโท New Zealand ASEAN Scholars Awards
บริษัท หลับดี จำกัด รับสมัครงาน
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครบุคคล
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
ขอเรียนเชิญเข้าชมงาน Food and Hotel Thailand 2015
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
คณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
ทุนรัฐบาลเม็กซิโก
ทุน Call for TDR International Post Graduate Scholarship for Academic year 2012/2016
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
รับสมัครตำแหน่ง รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "วันศรีนครินทร์" ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครงาน
บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด รับสมัครกองบรรณาธิการสายวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เปิดรับตำแหน่งงานเซนทรัลพลาซา แกรนด์พระราม9
รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นพนักงานบริษัทประจำปี 2558
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ...
ทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลากร จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครงานด่วน!! บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด
การประชุมนานาชาติ QMOH2015 และ SOA2015
งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่4/2558
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์งาน artbox bangkok
ทุนฟุลไบรท์-FLTA- 2559
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...
มหาวิทยาลัย Aga Khan รับสมัครนักศึกษา
สถาบันพัฒนาการเด็กเล็กเบบี้เซ็นซอรี่ เปิดรับสมัครครู ตำแหน่ง Leading teacher
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
ประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
การประชุมหัวข้อ “Regional Forum on climate change (RFCC) – Low Carbon and Climate Resilient ...
สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล อบรมเชิงปฎิบัติการ Writing Academic Paper for International Publication”
รับสมัครคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
โหวตภาพยนตร์ในดวงใจ ชิงรางวัล 100000
ขอเชิญเป็นตัวแทน มศว เข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัย
ทุนฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Six Senses Hotels Resorts Spas รับสมัครงานตำแหน่ง Junior Graphic Designer
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทุนการศึกษา “Developing Countries Partnership (KNB) Program on Scholarship (KNB)”
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ...
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Dongseo University International Summer Film School
6th University Scholars Leadership Symposium
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนักศึกษา
ทุนฟุลไบรท์
Ewha Int’l Co-ed Summer College
Graduate Study Program at Korea University
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2558 ระดับปริญญาโทและเอก
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว