Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 October 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว องครักษ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ยกเลิกประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 

กิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)”
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแปลอักษร
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
 

อบรม

ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3514 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1485 ,(1) 7 – 2796 และ (1) 7 - 5457 ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งผลงานการบรรเลงบทเพลง เพื่อร่วมอัลบัม Saints John XXIII
ขอเชิญร่วมการสัมมนาพิเศษเจาะลึกการเรียนนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร
งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรยิ่งใหญ่แห่งปีพลาดไม่ได้
แนะแนวศึกษาต่อ สหราชอาณาจักร งานยิ่งใหญ่แห่งปี SI-UK University Fair 2016
ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกับงาน SI-UK University Fair 2016
The 3rd edition of “International Art & Design Competition
France Scholarship Programs
The British Council ...
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันออม ตอน Digital savings
รับสมัครนิสิตทำหน้าที่ Liaison
รางวัล Society Award 2016
ทุน UMAP Programs A&B
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Supervisor
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)
ทุน UMAP Programs A&B
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รับสมัครอาจารย์
Newton Fund: Open Call for Thai Researchers 2016/17
Education UK July Exhibition 2016
วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ปิดบริการชั่วคราว
องค์การสะพานปลาเปิดรับสมัครงาน
กรมประมง เปิดรับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง “นักวิจัย”
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10 Day Diploma of Sustainable Operations (Major in ...
Asian Development Bank Thailand Resident Mission เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT Support
รับสมัครลูกจ้างโครงการสนับสนุนการวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา
ทุนรัฐบาลคูเวต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประจำปี 2560
กำหนดการ “เลิกบุหรี่ถวาย ๖๑ พรรษา สยามบรมราชกุมารี”
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
ทุนฟุลไบรท์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
ทุนการศึกษาปริญญาโท ณ ประเทศไอร์แลนด์
นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ปี 2559
ทุน“Endeavour Scholarships and Fellowships”
ทุนการศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
The 5th Thai-Chinese Strategy Research Seminar
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
กรมประมง รับสมัครงาน
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
รับสมัครคุณครูศิลปะ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว