Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 December 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ตารางสอบ SWU145 ปลายภาค 1/2558
นิสิตรหัส 58 ที่ชำระเงินไม่ได้ให้สมัครหักยอดเงินผ่านบัญชีอัตโนมัติ
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2558 วิชา SWU121 และ SWU123
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี
ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
 

อบรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : การประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 2)
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การคิดบวกอย่างสร้างสรรค์
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก จำนวน 11 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5139 และ (1) 7 - 5140 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1044 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการ ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการนักกีฬา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงาน Part Time รายได้วันละ 400 บาท
รับสมัครพนักงาน Part Time อบรมกับทีมงานจากออสเตรเลีย รายได้วันละ 400 บาท
TripAdvisor of Universities
งานแนะนำการศึกษาต่อไต้หวันในเขตภาคใต้ของไทย ปี 2558
การคัดเลือกบรรจุทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารัราชการเป็นกรณีพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
ทุนการศึกษา Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET
การบรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2559"
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากไวนิล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน BINUS English Club โครงการ The 2016 Asian English Olympics
UCL Int’l Summer School for Undergraduate 2016
โครงการ FEALAC University Discovery Year
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา(ตำ ...
เทศกาล KTB INVESTMENT FESTIVAL
Internship/ Volunteering in Armenia
International Conference on Quality in Higher Education 2015
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน กับทางบริษัทAropa Yello Co.,Ltd.
รับสมัครพนักงาน Part-time
บริษัทซอฟท์สเตอร์จำกัด รับสมัคร Software Tester
บริษัทซอฟท์สเตอร์จำกัด รับสมัคร Software Tester
รับสมัครพนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมเออร์บานาสาทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
ทุนอินเดีย
รับสมัครงานตำแหน่ง Data Assistant (Part-Time)
รับสมัครงานพนักงานตำแหน่ง Manufacturing IT Solutions Consultant / Engineers, Assistant ...
The 2nd Int’l Cultural Academy: Public and Cultural Diplomacy in Times of Crisis ประเทศกรีซ
ทุนสนับสนุนโครงการจากต่างประเทศ
ทุนทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R , KM และวิทยากรกระบวนการ
2016 Konkuk International Winter Program
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดบูธแนะแนวการศึกษา
Going Global 2016: Building Nations and Connecting Cultures
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่องเปลี่ยนชื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครข้าราชการพลเรือน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
มิโมซ่าพัทยา เสนอสถานที่ท่องเที่ยวรุปแบบใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขยายเวลารับโอนข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครงาน
การประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 “ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: ...
บริษัท มะพร้าวไทยเพรียว จำกัด รับสมัครงาน
Leadership in Health Professions Education
บริษัท หลับดี จำกัด รับสมัครงาน
ทุนฟุลไบรท์ 3 ประเภท
ทุนระดับปริญญาโท New Zealand ASEAN Scholars Awards
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
ขอเรียนเชิญเข้าชมงาน Food and Hotel Thailand 2015
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
คณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
ทุนรัฐบาลเม็กซิโก
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ทุน Call for TDR International Post Graduate Scholarship for Academic year 2012/2016
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน "วันศรีนครินทร์" ประจำปี 2558
รับสมัครตำแหน่ง รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด รับสมัครกองบรรณาธิการสายวิทยาศาสตร์
เปิดรับตำแหน่งงานเซนทรัลพลาซา แกรนด์พระราม9
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ...
รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นพนักงานบริษัทประจำปี 2558
ทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลากร จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครงานด่วน!! บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด
การประชุมนานาชาติ QMOH2015 และ SOA2015
งานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่4/2558
Technology Grant Scholarships ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
ทุนความร่วมมือไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์งาน artbox bangkok
ทุนฟุลไบรท์-FLTA- 2559
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ...
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships
โหวตภาพยนตร์ในดวงใจ ชิงรางวัล 100000
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ...
Dongseo University International Summer Film School
6th University Scholars Leadership Symposium
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนักศึกษา
Graduate Study Program at Korea University
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว