Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 May 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

แจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ
ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ปิดทำการชั่วคราว
 

กิจกรรม

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
เปลี่ยนสถานที่ฟังการบรรยาย เรื่อง ...
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ...
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ประชุมชี้แจง เรื่อง ...
โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0030 สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1219 สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 1031 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 8 และ Year 9
รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น18 ประจำปีการศึกษา 2559
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กำหนดการ “เลิกบุหรี่ถวาย ๖๑ พรรษา สยามบรมราชกุมารี”
ทุนฟุลไบรท์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
ทุนการศึกษาปริญญาโท ณ ประเทศไอร์แลนด์
นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ปี 2559
ทุน“Endeavour Scholarships and Fellowships”
ทุนการศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
The 5th Thai-Chinese Strategy Research Seminar
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
กรมประมง รับสมัครงาน
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
ทุนรัฐบาลรัสเซีย
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEAN Peace Project
รับสมัครคุณครูศิลปะ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ unicef
ทุน ป.ตรี โท เอก ณ ประเทศตุรกี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
FameLab การแข่งขันการนำเสนอด้านวิทยาศาสตร์ 3 นาที
The 5th ASEM Rectors’ Conference and Students’ Forum
ทุน EU: Erasmus Mundus “Thelxinoe”/ “Eurasiacat”
รับสมัครงาน ตำแหน่ง IT Executive
ทดลองฟรี 1 คลาส ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงาน Part Time รายได้วันละ 400 บาท
รับสมัครพนักงาน Part Time อบรมกับทีมงานจากออสเตรเลีย รายได้วันละ 400 บาท
TripAdvisor of Universities
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ
การคัดเลือกบรรจุทายาทเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารัราชการเป็นกรณีพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล
รับสมัครบุคลากรสายวิชาการ
ทุนการศึกษา Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากไวนิล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน BINUS English Club โครงการ The 2016 Asian English Olympics
UCL Int’l Summer School for Undergraduate 2016
Internship/ Volunteering in Armenia
International Conference on Quality in Higher Education 2015
บริษัทซอฟท์สเตอร์จำกัด รับสมัคร Software Tester
บริษัทซอฟท์สเตอร์จำกัด รับสมัคร Software Tester
Going Global 2016: Building Nations and Connecting Cultures
New Horizon 2020 Funding Call: The Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Graduate Study Program at Korea University
ประกาศรับสมัครงานกับSanoga.com
รับ นศ.ฝึกงาน ทำงานที่ เสม็ดวิลล์ รีสอร์ท - เกาะเสม็ด จ.ระยอง
Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET Scholarships 2016
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว