Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ...
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 2 (21 มกราคม 2561) ...
ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 1 (20 มกราคม 2561)
 

กิจกรรม

เชิญชม Clarinet Recital & Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
วันเด็ก มศว 2561
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 24 ปี ประจำปี พ.ศ.2560
 

อบรม

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ...
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มศว
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มศว
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตราสังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย ...
ประกาศรับสมัครนิสิตสอบคัดเลือกทุนเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ทุน Global Undergraduate Exchange Program ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุน UMAP Programs A&B 2018
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุน Darmasiswa Scholarship
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ
รับสมัครพนักงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างโครงการ
กรมประมงรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลปปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครพนักงานสายวิชาการ 31 อัตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครพนักงานสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์
พนักงานปฏิบัติงานหรือฝึกงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครงาน
กรมประมง รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเรียนต่อ
ม.ศรีปทุม ขอนแก่น รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาพลศึกษา *ด่วน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
กรมชลประทาน รับสมัครงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคลากร
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET 2017
ทุนรัฐบาลอินเดีย
มธ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
ร้านจิฟฟี่ สาขาตึกแกรมมี่ รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด รับสมัครพนักงานขาย
Going Global 2018: Global connections, local impact
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน The Association of Southeast Asian Institutions of ...
เทคโนโลยีการออกแบบกราฟฟิคและสื่อมัลติมีเดีย” สำหรับนักศึกษาและอาจารย์
นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์อายุรเวท และ บรรยาย/สาธิตเกี่ยวกับเทคนิคอายุรเวท
Taiwan Higher Education Fair
The International Short Course on Psychology
Chevening Scholarships 2018/2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
งานเทศกาลไทยในบังกลาเทศ สานสัมพันธ์การแพทย์การศึกษา ครั้งที่ 1
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีช) ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2017-2018
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
ขอเชิญชวนแฟนบอลและผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดี 2 หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
สมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” ...
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียแจ้งย้ายที่ทำการ
โครงการ “Lazada Scholarship”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
กรมแพทยทหารเรือ รับสมัครนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเข้ารับราชการ
เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดุร้อนเดซี ประจำปี 2561
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 12 ตำแหน่ง
กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง
ทุนศึกษา ณ Illinois State University
การเพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับสมัครตำแหน่ง Receptionist 1 ตำแหน่ง
Urgently Required Employees
ประกาศรับสมัครพนักงาน นักศึกษา จบใหม่ จำนวนจำกัด
ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
โครงการ Young Programme (YPP) ของสหประชาชาติปี 2560
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว