Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 July 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ปิดทำการชั่วคราว
ไม่เปิดจองห้องพัก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความประสงค์จะไม่เข้าพักในหอพัก
 

กิจกรรม

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการ Sci-SWU First Date
แถลงข่าว การแสดง "โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ตอน กบิลพัท ...
 

อบรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator รุ่นที่ ๒
ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนักเรียน ม.5,ม.6 เข้าอบรมการเขียนโปรแกรม
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 3416 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-4031 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (2) 7 - 5297 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 8 และ Year 9
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Newton Fund: Open Call for Thai Researchers 2016/17
Education UK July Exhibition 2016
วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ปิดบริการชั่วคราว
องค์การสะพานปลาเปิดรับสมัครงาน
กรมประมง เปิดรับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง “นักวิจัย”
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10 Day Diploma of Sustainable Operations (Major in ...
Asian Development Bank Thailand Resident Mission เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT Support
รับสมัครลูกจ้างโครงการสนับสนุนการวิจัย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ
ทุนรัฐบาลคูเวต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประจำปี 2560
กำหนดการ “เลิกบุหรี่ถวาย ๖๑ พรรษา สยามบรมราชกุมารี”
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
ทุนฟุลไบรท์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
ทุนการศึกษาปริญญาโท ณ ประเทศไอร์แลนด์
นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ปี 2559
ทุน“Endeavour Scholarships and Fellowships”
ทุนการศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
The 5th Thai-Chinese Strategy Research Seminar
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
กรมประมง รับสมัครงาน
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
ทุนรัฐบาลรัสเซีย
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEAN Peace Project
รับสมัครคุณครูศิลปะ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ unicef
ทุน ป.ตรี โท เอก ณ ประเทศตุรกี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว