Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 August 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม ...
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
 

กิจกรรม

วันไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
คณะพลศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
16 กันยายน 2559 ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 

อบรม

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต จำนวน 4 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 - 5474 และ (1) 7 - 5475 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Supervisor
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)
ทุน UMAP Programs A&B
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รับสมัครอาจารย์
Newton Fund: Open Call for Thai Researchers 2016/17
Education UK July Exhibition 2016
วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ปิดบริการชั่วคราว
กรมประมง เปิดรับสมัครงาน
องค์การสะพานปลาเปิดรับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง “นักวิจัย”
การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรภายใต้หัวข้อ “10 Day Diploma of Sustainable Operations (Major in ...
Asian Development Bank Thailand Resident Mission เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT Support
รับสมัครลูกจ้างโครงการสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา
ทุนรัฐบาลคูเวต
ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประจำปี 2560
กำหนดการ “เลิกบุหรี่ถวาย ๖๑ พรรษา สยามบรมราชกุมารี”
ทุนฟุลไบรท์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
ทุนการศึกษาปริญญาโท ณ ประเทศไอร์แลนด์
นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ปี 2559
ทุน“Endeavour Scholarships and Fellowships”
ทุนการศึกษา ณ ประเทศไอร์แลนด์
The 5th Thai-Chinese Strategy Research Seminar
กรมประมง รับสมัครงาน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน
ทุนฟุลไบรท์
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
รับสมัครพนักงาน(ร้านอาหาร)
ทุนรัฐบาลรัสเซีย
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ ASEAN Peace Project
รับสมัครเจ้าหน้าที่ unicef
รับสมัครคุณครูศิลปะ
ทุน ป.ตรี โท เอก ณ ประเทศตุรกี
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว