Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 January 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รับสมัครนิสิตจิตอาสาและบันทึกกิจกรรม
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบที่ 2 (สอบ 19 มกราคม 2560)
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสตมวาร (ครบรอบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9”
ขอเชิญประชาคม มศว ...
วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”
 

อบรม

โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
กำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
โครงการอบรมภาษาอังกฤษการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4569 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา
ขยายระยะเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 5609 และ (2) 7 - 5610 สังกัดแผนกพัสดุ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

Music Grant –Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ปี 2560
ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program
The Franco - Thai Scholarship Program 2017
Ernst Mach Grant 2017
Study in Netherland education fair 11 November @Siam Novotel
ขอเชิญร่วมงาน Introduction to Study in Law in the UK
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
ขอเชิญส่งผลงานการบรรเลงบทเพลง เพื่อร่วมอัลบัม Saints John XXIII
ขอเชิญร่วมการสัมมนาพิเศษเจาะลึกการเรียนนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร
แนะแนวศึกษาต่อ สหราชอาณาจักร งานยิ่งใหญ่แห่งปี SI-UK University Fair 2016
งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรยิ่งใหญ่แห่งปีพลาดไม่ได้
ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกับงาน SI-UK University Fair 2016
France Scholarship Programs
The 3rd edition of “International Art & Design Competition
The British Council ...
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันออม ตอน Digital savings
รับสมัครนิสิตทำหน้าที่ Liaison
รางวัล Society Award 2016
ทุน UMAP Programs A&B
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Supervisor
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ)
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
ทุน UMAP Programs A&B
Newton Fund: Open Call for Thai Researchers 2016/17
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว