Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
11 December 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2559
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 26 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 

กิจกรรม

งานแฟนซีปีใหม่ SWU Night Party 2018
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมไทย"
คณะพลศึกษาจัดโครงการสานสัมพันธ์ฯเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งในวิชาชีพ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เชิญชม SWU Violin Festival 2017 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
เชิญชม SWU Piano Festival II จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ...
มศว จัดงาน SWU OPEN HOUSE 2017
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ "ร้อยสายใจ สายธารา ร่วมศรัทธา ศรีนครินทร์"
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ส่งมอบต้นดาวเรือง และร่วมประดับต้นดาวเรือง ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
วันทันตสาธารสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
เชิญชม Piano Recital & Workshop จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 21 กันยายน 2560 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
วันที่ 14 กันยายน 2560 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯออกบริการด้านทันตกรรม ...
บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญชม Piano Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ
24 สิงหาคม 2560 จัดงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 งานสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนภาษาอังกฤษ
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คณะพลศึกษา จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563"
โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2560
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ณ จ.กาญจนบุรี
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ขอเชิญชม PIANO WORKSHOP BY SILVIA BELLANI & DAVID PERONI
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย SWU ERP : Power of Unity
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information ...
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
ขอเชิญจิตอาสาชาว มศว ร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ...
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการหัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Dr. Zoltan Kovecses
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
กอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน’60 ณ สนามกอล์ฟปัญญารามอินทรา
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนานาประเทศ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4
 

อบรม

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์ “Musculoskeletal Modeling in Human Movement”
เปิดอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Preparation for ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5111 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนิสิตสอบคัดเลือกทุนเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ทุน Global Undergraduate Exchange Program ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุน UMAP Programs A&B 2018
โครงการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
กรมชลประทาน รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว