Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดั ...
นายกิตติพงษ์ ใจกล้า สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ถึงแก่กรรม
การทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการทำประกันสุขภาพกลุ่ม
 

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม ...
เชิญชม Piano Recital & Workshop จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
วันทันตสาธารสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ 21 กันยายน 2560 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
วันที่ 14 กันยายน 2560 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯออกบริการด้านทันตกรรม ...
บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญชม Piano Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ
24 สิงหาคม 2560 จัดงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 งานสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนภาษาอังกฤษ
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คณะพลศึกษา จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563"
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2560
โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ณ จ.กาญจนบุรี
ขอเชิญชม PIANO WORKSHOP BY SILVIA BELLANI & DAVID PERONI
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย SWU ERP : Power of Unity
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information ...
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
ขอเชิญจิตอาสาชาว มศว ร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ...
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการหัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Dr. Zoltan Kovecses
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
กอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน’60 ณ สนามกอล์ฟปัญญารามอินทรา
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนานาประเทศ
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย
ขอเชิญ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙"
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน (มณฑลเหอเป่ย)
วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม
28 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University Graduate ...
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี ๒๕๖๐"
ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2559 วิชา SWU122 และ SWU124
ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ...
ขอเชิญร่วมงาน พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
 

อบรม

เปิดอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Preparation for ...
เปิดอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Preparation for ...
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 1014 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5046 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1280 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 

รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด รับสมัครพนักงานขาย
Going Global 2018: Global connections, local impact
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน The Association of Southeast Asian Institutions of ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว