Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 February 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ตารางสอบ SWU145 กลางภาค 2/2559
13 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2559
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก "การอ่าน-การเขียนสำหรับเด็ก"
 

กิจกรรม

โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอบ TOEIC ให้กับนิสิต มศว
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
ขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียงสุดตระการตา ชุด คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เชิญชม Violin Workshop by Prof.Dr.Mathias Boegner (China Conservatory ...
โครงการวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 25 SWU JOB FAIR 2017
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสตมวาร (ครบรอบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9”
ขอเชิญประชาคม มศว ...
วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”
เปิดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทำการ
ประกวดชุดขยะรีไซเคิล คิดสร้างสรรค์ ชุดสวยด้วยมือเรา
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ...
เชิญชม Recital and Masterclass for Violin and Piano จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ขอเชิญฟังการบรรยาย "เส้นทางอาชีพดนตรี"
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
ยกเลิกการจัดโครงการ มศว เดินวิ่งปั่น 30 พ.ย.59
ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/2559 วิชา SWU121 และ SWU123
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คณะวิทยาศาสตร์)
ขอเชิญนิสิตหอพัก เข้าร่วมประกวดห้องพักสะอาด
ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมโครงการป้องกันอัคคีภัย
ขอเชิญร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี"
เชิญชวนนิสิต และบุคลากร มศว ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
คณะพลศึกษาจัดงานวันครบรอบสถาปนาคณะพลศึกษา
ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
ให้บริการย้อมผ้าดำ สำหรับบุคคลทั่วไป
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว เชิญชม SWU Piano Festival I วันที่ 24-25 พ.ย.59 ห้อง 16-1103 ...
ประกาศเลื่อนวันเปิดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
ขอเชิญร่วมงาน "SWU OPEN HOUSE 2016 เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2559"
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแปลอักษร
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว
การบรรยาย (THEPA Talk ครั้งที่ 2) เรื่อง Particle Physics Research at CERN and Future Colliders
แนะแนวการศึกษาที่สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
21 ตุลาคม 2559 เปิดให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
Violin & Piano Workshops by Prof.Elizabeth Sellars and Kenji Fujimura
การสัมมนาหัวข้อพิเศษ เรื่อง เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี
พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
การบรรยาย เรื่อง ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ
เชิญชม Piano Masterclass & Recital dy Prof.Dr.Hyemin Kim
Piano Masterclass and Recital by Professor Dr.Hyemin Kim
ขอเชิญรับบริจาคโลหิต ในสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
โครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา 2559
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
คณะพลศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
วันไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
16 กันยายน 2559 ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
วันที่ 5-9 กันยายน 2559 สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2559
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
นิทรรศการ ผลงานสีน้ำ : นวการลากและระบายสู่ชุมชน
 

อบรม

โครงการอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2
กำหนดการปฐมนิเทศ และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วย English Mate
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-2442 , (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 และ (1) 7 - 5452 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0260 ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2740 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนรัฐบาลจีน (The Chinese Government Scholarships 2017/2018)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
กรมประมง รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว