Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 August 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1
22 สิงหาคม 2560 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
 

กิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 งานสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนภาษาอังกฤษ
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
คณะพลศึกษา จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563"
โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2560
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ณ จ.กาญจนบุรี
ขอเชิญชม PIANO WORKSHOP BY SILVIA BELLANI & DAVID PERONI
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
คณะพลศึกษาจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย SWU ERP : Power of Unity
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information ...
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
ขอเชิญจิตอาสาชาว มศว ร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ...
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการหัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Dr. Zoltan Kovecses
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
กอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน’60 ณ สนามกอล์ฟปัญญารามอินทรา
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนานาประเทศ
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย
ขอเชิญ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙"
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน (มณฑลเหอเป่ย)
28 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University Graduate ...
ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2559 วิชา SWU122 และ SWU124
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี ๒๕๖๐"
ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ...
ขอเชิญร่วมงาน พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
11 เมษายน 2560 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560"
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์
4 เมษายน 2560 คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
3 เมษายน 2560 เปิดให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
ขอเชิญร่วมงานเสวนา ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ชิมขนมชมดอกไม้"
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดย คณะะวิทยาศาสตร์ มศว
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0
คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอบ TOEIC ราคา 750 บาท แก่นิสิต มศว
การเขียนบรรยายใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ในหัวข้อ "ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙"
การสัมมนาฯ “เคล็ดลับการเขียนโครงสร้างรายวิชาพลศึกษา”
โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอบ TOEIC ให้กับนิสิต มศว
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 

อบรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1437 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 4033 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

โครงการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

หลักสูตรด้านวิศวกรรมการบินและการบำรุงรักษาอากาศยาน
สมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว