Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 December 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รายชื่อผู้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2559 ...
 

กิจกรรม

เชิญชม Recital and Masterclass for Violin and Piano จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ขอเชิญฟังการบรรยาย "เส้นทางอาชีพดนตรี"
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
ยกเลิกการจัดโครงการ มศว เดินวิ่งปั่น 30 พ.ย.59
ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/2559 วิชา SWU121 และ SWU123
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คณะวิทยาศาสตร์)
ขอเชิญนิสิตหอพัก เข้าร่วมประกวดห้องพักสะอาด
ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมโครงการป้องกันอัคคีภัย
ขอเชิญร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี"
เชิญชวนนิสิต และบุคลากร มศว ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
คณะพลศึกษาจัดงานวันครบรอบสถาปนาคณะพลศึกษา
ให้บริการย้อมผ้าดำ สำหรับบุคคลทั่วไป
ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว เชิญชม SWU Piano Festival I วันที่ 24-25 พ.ย.59 ห้อง 16-1103 ...
ประกาศเลื่อนวันเปิดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
ขอเชิญร่วมงาน "SWU OPEN HOUSE 2016 เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2559"
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแปลอักษร
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
การบรรยาย (THEPA Talk ครั้งที่ 2) เรื่อง Particle Physics Research at CERN and Future Colliders
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว
แนะแนวการศึกษาที่สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
21 ตุลาคม 2559 เปิดให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
Violin & Piano Workshops by Prof.Elizabeth Sellars and Kenji Fujimura
การสัมมนาหัวข้อพิเศษ เรื่อง เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี
พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
การบรรยาย เรื่อง ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ
เชิญชม Piano Masterclass & Recital dy Prof.Dr.Hyemin Kim
Piano Masterclass and Recital by Professor Dr.Hyemin Kim
โครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา 2559
ขอเชิญรับบริจาคโลหิต ในสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
คณะพลศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
16 กันยายน 2559 ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
วันที่ 5-9 กันยายน 2559 สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
วันไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 22 ปี
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2559
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครบรอบ 62 ปี ภายใต้ชื่อ "คณะวิทย์ฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม"
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559
ขอเชิญการแสดง โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุด กบิลพัท
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2559
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครองคณะเภสัชศาสตร์
บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walking Day เดินขึ้นบันไดโดยไม่ใช้ลิฟท์
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2559
การประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 9
DENT SWU RUN 2016
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 ...
นิทรรศการ ผลงานสีน้ำ : นวการลากและระบายสู่ชุมชน
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
โครงการก้าวแรกสู่ครอบครัวใหม่จากใจพี่วิทยา
โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการ Sci-SWU First Date
แถลงข่าว การแสดง "โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ตอน กบิลพัท ...
โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016
โครงการ "Open House เปิดบ้านศิลปกรรม มศว"
การประชุม มศว วิชาการ “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย”
มศว คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมฟังเรื่อง มะเร็งปากมดลูก“ เพชฌฆาตตัวร้าย คร่าชีวิตผู้หญิงไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติการให้ความรู้การละเล่นคารุตะ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิ ...
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9
 

อบรม

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทำงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัย เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 1230 และ (1) 7 - 1280 สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5426 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5429 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

The Franco - Thai Scholarship Program 2017
Ernst Mach Grant 2017
Study in Netherland education fair 11 November @Siam Novotel
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว