Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 April 2014
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557
24-25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
แจ้งงดบริการรถตู้รับส่งบุคลากร องครักษ์-ประสานมิตร
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบสามปี
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
g23 ขอเชิญร่วมงาน โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
พบปะ สังสรรค์ ศิษย์เก่า มศว 1.2517
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "Thai-U.S. Cultural Camp"
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย สิริชัยมงคล ประจำปี 2557
โครงการ "รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์" คณะวิทยาศาสตร์
10 เม.ย. 57 Big Cleaning day คณะวิทยาศาสตร์
สืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2557 คณะสหเวชศาสตร์
คณะพลศึกษาจัดงานรดน้ำขอพรฯเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี2557
10 เมษายน 2557 มหาสงกรานต์ มศว ประสานมิตร
เชิญร่วมงาน "ผักใส ไร่ส่ง Organic Farmers' Market"
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ของนิสิตปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน
แฟชั่นโชว์ แฟชั่นนิพนธ์ งาน FASH 14 THE graduate FASH PRESENTATION
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)
โครงการศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ฟรี
ขอเชิญร่วมงาน Jewelry Thesis Fashion Show and Exhibition 2014
โครงการ "การแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสม"
มศว คลินิก ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันไตโลก
งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา(นานาชาติ)และงานพลศึกษาราตรี
เชิญชมนิทรรศการแสดงต้นฉบับสารนิพนธ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ประกาศดับกระแสไฟฟ้าภายในอาคารลานที่จอดรถใต้ดิน วันอาทิตย์ ที่ 16 มีนาคม 2557
แจ้งตารางเดินรถตู้ อาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัย
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต"
แจ้งปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตารางเดินรถรับ-ส่งอาจารย์คุมสอบปลายภาค
กิจกรรมวัดแววความสามารถ เพื่อค้นหาความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษ
เปิดคลินิกคัดกรองการพูด...หวังเด็กไทยพูดไทยให้ชัด
ตารางเดินรถรับ-ส่งอาจารย์คุมสอบปลายภาค
ขอเชิญชมฟรี การแสดง เสียงแห่งธรรม
กิจกรรม Workshop วาดภาพสีน้ำ "ธรรมชาติผ่านปลายพู่กัน"
งานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 19 ปี
คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมในการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการสอนไวโอลินบุคคลทั่วไปเปิดรับสมัครแล้ว
ฉบับแก้ไขตารางเดินรถรับ-ส่งอาจารย์ผู้สอน ประสานมิตร -องครักษ์
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร : เที่ยวไป เรียนรู้ไป
ขอเชิญเข้ารวม "โครงการ Sci Singing Contest"
ขอเชิญร่วมงาน "เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้"
แจ้งเรื่องบริการต่ออายุการยืมหนังสือ (Renew) ออนไลน์
โครงการสัมมนาวิจัยภาษาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)
โครงการเพิ่มศักยภาพติวเข้มกับ มศว : ติว O-net 57
21 ก.พ. 57 อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
นิสิต กยศ./กรอ. ชั้นปีสุดท้าย ขอให้เข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2556”
ขอเชิญร่วมงาน Book Fair 2014 วันที่ 29-31 มกราคม 2557
ขอแจ้งตารางรถตู้อาจารย์คุมสอบที่ มศว องครักษ์ เพิ่มเติม
7 มกราคม 255 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2557"
ปรับเปลี่ยนตารางเดินรถอาจารย์คุมสอบกลางภาค รับ-ส่ง มศว องครักษ์
26 ธ.ค. 56 คณะพลศึกษาทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557
25 ธ.ค. 56 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “งานสีสันแห่งศรีนครินทร์”
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญร่วมตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2557
ค้นหาแววความสนใจและความสามารถพิเศษของเด็กอายุระหว่าง 4 – 9 ปี
ประกาศสถานที่จอดรถยนต์สำหรับบุคลากรและอาจารย์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556
9 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดที่นั่งในบริเวณพิธี
ขอเชิญเข้าร่วม"โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค"
แจ้งความต้องการขอใช้รถรับ-ส่งสำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร
27 พ.ย. 56 งานสัมนนาวิชาการนานาชาติ Social Impact After SE Approach
ประกาศแจ้งอาคารชุดศุภาลัยทำการซ้อมอพยพหนีไฟ(16/11/56)
ประกาศแจ้งอาคารชุดอโศกทาวเวอร์ทำการซ้อมอพยพหนีไฟ(22/11/56)
โครงการอบรมไวโอลินสำหรับบุคคลทั่วไปรับสมัครแล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกีฬา Science Games
ขอปรับเปลี่ยนตารางเดินรถตู้อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2/2556
ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย TAKING HUMANITY Documentary Project
ขอเชิญฟังการบรรยาย "การเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"
กำหนดการให้บริการรถโดยสารเดินทางถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา "กล้าที่จะสอน : จิตวิญญาณใหม่ในครูเดิม"
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 4 (Asian Identities 2014)
 

อบรม

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ ปีการศึกษา 2556 (โดยคณะวิทยาศาสตร์)
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7-4474 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รายวัน) ...
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
 

รับเข้าศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มศว เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 รอบที่ 2 ...
กำหนดการสอบฯ โครงการพิเศษต่างๆ
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการต่างๆ
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

24 - 25 เม.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษาปิดทำการ
รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
ทุนฟุลไบรท์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว