Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
31 January 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2558
6th University Scholars Leadership Symposium 2015-Hong Kong
SWU JOB FAIR 2015
 

กิจกรรม

คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "COSCI Open house 2015" เปิดบ้านวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
ชมรมวรรณศิลป์ มศว ขอเชิญชวนนิสิต คัดเลือกตัวแทนนักโต้วาที
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
โครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจรสู่สถาบันการศึกษา : การบรรยาย เรื่อง ภารกิจของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "Research issue in ASEAN tourism: Can Thailand tourism ...
ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมมอบของขวัญ วันเด็ก มศว ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน "๖๑ ปี สาธิตปทุมวัน"
สำนักหอสมุดกลาง กำลังดำเนินการปรับระบบบริการยืม-คืนหนังสือ (24 ธันวาคม 2557 ถึง 5 มกราคม 2558)
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
โครงการวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 42 ชั่วโมง
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ขึ้นบัญชีของ สกอ. โปรดกรอกข้อมูลผู้ประเมิน
คณะพลศึกษาจัดโครงการทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
ขอเชิญชมดนตรี "วันพ่อ"
พิธีปิดโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษาจัดงานโครงการวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค.57
อาคารเกียรตินาคินจัดซ้อมหนีไฟในวันที่ 21 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมโครงการสวนศิลปะ ลานวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ ๔
คณะพลศึกษา จัดการแข่งขันเทนนิสในระดับอุดมศึกษา
วันสถาปนาครบรอบ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโอกาสครบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1
โครงการกีฬา Science Game ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
คณะพลศึกษาขอเชิญร่วมงาน "วันครบรอบวันสถาปนาคณะพลศึกษา"
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สายน้ำ
ขอเชิญร่วมงาน " 87 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน สาธิตปทุมวันวิพิธทัศนา"
๓ พ.ย. ๕๗ ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยด้านถนนอโศกมนตรี
มศว คลินิก เชิญร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
งานแถลงข่าว ...
เปิดให้บริการฟรี ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ...
โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : ...
กำหนดการเดินทางร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา
แจ้งชำระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
26 ก.ย. 56 สำนักหอสมุดกลาง ขอปิดบริการช่วงเวลา 11.00-13.00 น.
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
พิธีไหว้ครูคณะสหเวชศาสตร์
คณะกรรมการประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
ส่งรายชื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย ...
ขอเชิญผู้ถือหุ้นสหกรณ์ร้านค้าประชุมสามัญประจำปี 2557
ประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม"
โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะสื่อสาร และรักษามารยาทไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2557
วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติปีการศึกษา 2557
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
อาคารชุดศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส ทดสอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ ๓๙ ปี
คณะพลศึกษา จัดงาน "วันแม่แห่งชาติและจุดเทียนชัยถวายพระพร"
คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมผู้ปกครอง
คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศบุคลากรฯ ระยะที่ 2 (รุ่น 2)
โครงการแรกพบนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มศว ปีการศึกษา 2557
โครงการต้อนรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเสนอบทคัดย่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประกวดออกแบบโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
แจ้งตารางเดินรถตู้ อาจารย์/บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 

อบรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่ กับโครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (1) 7 - 3613 สังกัดศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4680 และ (1) 7 - 4681 ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนงาน (9) 7 - 4466 สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
 

รับเข้าศึกษาต่อ

สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ...
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
Korean Government Scholarship Program (KGSP)
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว