Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 July 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ทำการชั่วคราว
วันที่ 1 และวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walking Day เดินขึ้นบันไดโดยไม่ใช้ลิฟท์
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2559
การประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 9
DENT SWU RUN 2016
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 ...
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
โครงการก้าวแรกสู่ครอบครัวใหม่จากใจพี่วิทยา
นิทรรศการ ผลงานสีน้ำ : นวการลากและระบายสู่ชุมชน
โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการ Sci-SWU First Date
แถลงข่าว การแสดง "โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ตอน กบิลพัท ...
โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016
โครงการ "Open House เปิดบ้านศิลปกรรม มศว"
การประชุม มศว วิชาการ “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย”
มศว คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมฟังเรื่อง มะเร็งปากมดลูก“ เพชฌฆาตตัวร้าย คร่าชีวิตผู้หญิงไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติการให้ความรู้การละเล่นคารุตะ
โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ (อะดอมเกมส์)
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
เปลี่ยนสถานที่ฟังการบรรยาย เรื่อง ...
งานจัดแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์
แจ้งตารางคุมสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
นิทรรศการผลงานสะสม ครั้งที่ 2 ศิลปะสะสมจากประเทศญี่ปุ่นและไทย
นิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัยAI Research Expo 2016
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอบ TOEIC ให้แก่นิสิต มศว
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่2/59
เชิญเข้าชมนิทรรศการความสุภาพ:ต่างวัฒนธรรม ต่างมุมมอง
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 2 : SCI Fair – Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise”
งานสงกรานต์คณะพลศึกษา ๑๑ เม.ย.๕๙
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 7 เมษายน 2559 (ระหว่างเวลา 09.30-13.00 น.)
31มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
งานสงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
International Job Fair 2016
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มศว - ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1
ศูนย์ผิวหนัง มศว และ มศว คลินิก ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ “งานพิธีเปิดที่ทำการใหม่”
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) ILC OPEN HOUSE ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 “ASEAN ...
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มศว - จุฬา ปีการศึกษา 2558
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
กิจกรรม U-Day : Innovation and Education วันที่ 23,29 มีนาคม 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิ ...
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมองค์กรศิลปกรรมศาสตร์ ณ จังหวัดจันทบุรี
มศว ทำฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันฟรี วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ"
การเสวนา เรื่อง คลื่นโน้มถ่วง : เบิกอนาคตมวลมนุษยชาติ
โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ครั้งที่ 6
SWU JOB FAIR 2559
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 21 ปี
ค่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มศว 2559
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3"
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
The First Philippines Film Festival in 2016
การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
โครงการเปิดหอพัก 2559
 

อบรม

ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการ "ค่ายวิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์" ปีการศึกษา 2558
โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5153 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 

รับเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Supervisor
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว