Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 September 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ตารางสอบวิชา SWU145 กลางภาค 1/2559
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
เปิดบริการคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
 

กิจกรรม

21 ตุลาคม 2559 เปิดให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
Violin & Piano Workshops by Prof.Elizabeth Sellars and Kenji Fujimura
การสัมมนาหัวข้อพิเศษ เรื่อง เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี
พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
การบรรยาย เรื่อง ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ
เชิญชม Piano Masterclass & Recital dy Prof.Dr.Hyemin Kim
Piano Masterclass and Recital by Professor Dr.Hyemin Kim
ขอเชิญรับบริจาคโลหิต ในสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
โครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา 2559
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
คณะพลศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
วันที่ 5-9 กันยายน 2559 สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
16 กันยายน 2559 ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
วันไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 22 ปี
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2559
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครบรอบ 62 ปี ภายใต้ชื่อ "คณะวิทย์ฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม"
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ขอเชิญการแสดง โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุด กบิลพัท
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2559
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครองคณะเภสัชศาสตร์
บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walking Day เดินขึ้นบันไดโดยไม่ใช้ลิฟท์
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2559
การประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 9
DENT SWU RUN 2016
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 ...
นิทรรศการ ผลงานสีน้ำ : นวการลากและระบายสู่ชุมชน
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
โครงการก้าวแรกสู่ครอบครัวใหม่จากใจพี่วิทยา
โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการ Sci-SWU First Date
แถลงข่าว การแสดง "โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ตอน กบิลพัท ...
โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016
การประชุม มศว วิชาการ “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย”
โครงการ "Open House เปิดบ้านศิลปกรรม มศว"
มศว คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมฟังเรื่อง มะเร็งปากมดลูก“ เพชฌฆาตตัวร้าย คร่าชีวิตผู้หญิงไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติการให้ความรู้การละเล่นคารุตะ
โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ (อะดอมเกมส์)
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
เปลี่ยนสถานที่ฟังการบรรยาย เรื่อง ...
งานจัดแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์
แจ้งตารางคุมสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
นิทรรศการผลงานสะสม ครั้งที่ 2 ศิลปะสะสมจากประเทศญี่ปุ่นและไทย
นิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัยAI Research Expo 2016
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอบ TOEIC ให้แก่นิสิต มศว
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่2/59
เชิญเข้าชมนิทรรศการความสุภาพ:ต่างวัฒนธรรม ต่างมุมมอง
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 2 : SCI Fair – Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise”
งานสงกรานต์คณะพลศึกษา ๑๑ เม.ย.๕๙
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 7 เมษายน 2559 (ระหว่างเวลา 09.30-13.00 น.)
งานสงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง ประจำปี ๒๕๕๙
31มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
International Job Fair 2016
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1
ศูนย์ผิวหนัง มศว และ มศว คลินิก ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ “งานพิธีเปิดที่ทำการใหม่”
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) ILC OPEN HOUSE ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 “ASEAN ...
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิ ...
กิจกรรม U-Day : Innovation and Education วันที่ 23,29 มีนาคม 2559
มศว ทำฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันฟรี วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 

อบรม

คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5505 สังกัดสาขาวิชาจตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1196 สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5521 สังกัดสาขาวิชาตจวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันออม ตอน Digital savings
รับสมัครนิสิตทำหน้าที่ Liaison
รางวัล Society Award 2016
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว