Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 April 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

สมัครอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)
ปฏิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 

กิจกรรม

โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University Graduate ...
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี ๒๕๖๐"
ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2559 วิชา SWU122 และ SWU124
ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ...
ขอเชิญร่วมงาน พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
11 เมษายน 2560 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560"
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์
4 เมษายน 2560 คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
3 เมษายน 2560 เปิดให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
ขอเชิญร่วมงานเสวนา ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ชิมขนมชมดอกไม้"
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดย คณะะวิทยาศาสตร์ มศว
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0
คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอบ TOEIC ราคา 750 บาท แก่นิสิต มศว
การเขียนบรรยายใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ในหัวข้อ "ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙"
การสัมมนาฯ “เคล็ดลับการเขียนโครงสร้างรายวิชาพลศึกษา”
โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอบ TOEIC ให้กับนิสิต มศว
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียงสุดตระการตา ชุด คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เชิญชม Violin Workshop by Prof.Dr.Mathias Boegner (China Conservatory ...
โครงการวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 25 SWU JOB FAIR 2017
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสตมวาร (ครบรอบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9”
ขอเชิญประชาคม มศว ...
เปิดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทำการ
ประกวดชุดขยะรีไซเคิล คิดสร้างสรรค์ ชุดสวยด้วยมือเรา
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ...
เชิญชม Recital and Masterclass for Violin and Piano จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ขอเชิญฟังการบรรยาย "เส้นทางอาชีพดนตรี"
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
ยกเลิกการจัดโครงการ มศว เดินวิ่งปั่น 30 พ.ย.59
ประกาศตารางสอบปลายภาค 1/2559 วิชา SWU121 และ SWU123
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (คณะวิทยาศาสตร์)
ขอเชิญนิสิตหอพัก เข้าร่วมประกวดห้องพักสะอาด
ขอเชิญชวนนิสิตหอพักเข้าร่วมโครงการป้องกันอัคคีภัย
ขอเชิญร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี"
เชิญชวนนิสิต และบุคลากร มศว ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
คณะพลศึกษาจัดงานวันครบรอบสถาปนาคณะพลศึกษา
ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
ให้บริการย้อมผ้าดำ สำหรับบุคคลทั่วไป
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว เชิญชม SWU Piano Festival I วันที่ 24-25 พ.ย.59 ห้อง 16-1103 ...
ประกาศเลื่อนวันเปิดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
ขอเชิญร่วมงาน "SWU OPEN HOUSE 2016 เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2559"
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
นิทรรศการ ผลงานสีน้ำ : นวการลากและระบายสู่ชุมชน
 

อบรม

กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 4670 สังกัดงานบริหารงานบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2476 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 - 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0283 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1992 และ (1) 7 - 4070 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2740 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

UMAP-Super-Short-Term Programs
บริษัท แฟ็คทอรี่ทอล์ค รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว