Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 March 2015
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ประกาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 วิชา SWU122 และ SWU124
โครงการสัมมนาวิชาการพลศึกษา
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคคอตีบ อายุ20-50ปี(เกิดระหว่างพ.ศ.2508-2538)
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมแข่งขัน มศว มินิมาราธอน
คณะพลศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย"
คณะพลศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง "ประธานสโมรสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์"
งานปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สมัครเป็น “ประธานสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปี ...
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ ...
เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
อาคารศุภาลัยทดสอบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้( วันที่ 3 ก.พ.2558)
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "COSCI Open house 2015" เปิดบ้านวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
ชมรมวรรณศิลป์ มศว ขอเชิญชวนนิสิต คัดเลือกตัวแทนนักโต้วาที
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
โครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจรสู่สถาบันการศึกษา : การบรรยาย เรื่อง ภารกิจของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "Research issue in ASEAN tourism: Can Thailand tourism ...
ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมมอบของขวัญ วันเด็ก มศว ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน "๖๑ ปี สาธิตปทุมวัน"
สำนักหอสมุดกลาง กำลังดำเนินการปรับระบบบริการยืม-คืนหนังสือ (24 ธันวาคม 2557 ถึง 5 มกราคม 2558)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558
โครงการวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ระยะสั้น 42 ชั่วโมง
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ขึ้นบัญชีของ สกอ. โปรดกรอกข้อมูลผู้ประเมิน
คณะพลศึกษาจัดโครงการทำบุญตักบาตร สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
ขอเชิญชมดนตรี "วันพ่อ"
คณะพลศึกษาจัดงานโครงการวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค.57
พิธีปิดโครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
อาคารเกียรตินาคินจัดซ้อมหนีไฟในวันที่ 21 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมโครงการสวนศิลปะ ลานวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ ๔
คณะพลศึกษา จัดการแข่งขันเทนนิสในระดับอุดมศึกษา
วันสถาปนาครบรอบ 15 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโอกาสครบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1
โครงการกีฬา Science Game ครั้งที่ 14 คณะวิทยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5
คณะพลศึกษาขอเชิญร่วมงาน "วันครบรอบวันสถาปนาคณะพลศึกษา"
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สายน้ำ
ขอเชิญร่วมงาน " 87 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน สาธิตปทุมวันวิพิธทัศนา"
๓ พ.ย. ๕๗ ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยด้านถนนอโศกมนตรี
มศว คลินิก เชิญร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
งานแถลงข่าว ...
เปิดให้บริการฟรี ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ...
โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : ...
กำหนดการเดินทางร่วมงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557
คณะพลศึกษาจัดโครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา
แจ้งชำระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
26 ก.ย. 56 สำนักหอสมุดกลาง ขอปิดบริการช่วงเวลา 11.00-13.00 น.
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
พิธีไหว้ครูคณะสหเวชศาสตร์
คณะกรรมการประเมินฯ เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
ส่งรายชื่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) สำหรับงานวิจัย ...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2557
งานสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร. สุดใจ เหล่าสุนทร
 

อบรม

โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : กิจกรรมที่ 2 : ...
สำนักคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครัั้งที่ 16
อบรมหลักสูตรหลักสูตร ศรีนครินทรวิโรฒศึกษา : ความเป็นครูและทักษะการสอน
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ ...
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 0935 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 1585 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

สาธิต มศว ปทุมวัน จำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ...
กำหนดการจำหน่ายใบสมัครการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
Korean Government Scholarship Program (KGSP)
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครโครงการปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
เชิญอบรมหลักสูตร การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว