Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 June 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

การขอรับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาค2/2559
ประกาศรายชือนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ...
ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวภัณฑารักษ์ พรหมแก้ว
 

กิจกรรม

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information ...
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
ขอเชิญจิตอาสาชาว มศว ร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ...
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการหัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Dr. Zoltan Kovecses
กอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน’60 ณ สนามกอล์ฟปัญญารามอินทรา
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนานาประเทศ
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย
ขอเชิญ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙"
ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
วิสาขบูชา : มศว รวมใจ วิถีไทย วิถีธรรม
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน (มณฑลเหอเป่ย)
28 เมษายน 2560 ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University Graduate ...
ขอเชิญร่วมงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี ๒๕๖๐"
ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2559 วิชา SWU122 และ SWU124
ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ...
ขอเชิญชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญร่วมงาน พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
11 เมษายน 2560 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "วันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560"
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์
4 เมษายน 2560 คณะพลศึกษาจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร
3 เมษายน 2560 เปิดให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ชิมขนมชมดอกไม้"
ขอเชิญร่วมงานเสวนา ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดย คณะะวิทยาศาสตร์ มศว
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0
คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอบ TOEIC ราคา 750 บาท แก่นิสิต มศว
การเขียนบรรยายใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ในหัวข้อ "ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙"
การสัมมนาฯ “เคล็ดลับการเขียนโครงสร้างรายวิชาพลศึกษา”
โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอบ TOEIC ให้กับนิสิต มศว
กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียงสุดตระการตา ชุด คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เชิญชม Violin Workshop by Prof.Dr.Mathias Boegner (China Conservatory ...
โครงการวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 25 SWU JOB FAIR 2017
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสตมวาร (ครบรอบ 100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9”
ขอเชิญประชาคม มศว ...
เปิดอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทำการ
ประกาศเลื่อนวันเปิดอบรมโครงการภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
 

อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่อง การป้องกันการรังแกในโรงเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักผลไม้”
โครงการอบรม SWU SE Training ปี 3
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5268 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0283 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
Urgently Required Employees
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(วิชาการ)
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว