Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 October 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว องครักษ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ยกเลิกประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 

กิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย (Wireless LAN)”
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแปลอักษร
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิต มศว
การบรรยาย (THEPA Talk ครั้งที่ 2) เรื่อง Particle Physics Research at CERN and Future Colliders
แนะแนวการศึกษาที่สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
21 ตุลาคม 2559 เปิดให้บริการทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน)
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
คณะพลศึกษาจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
Violin & Piano Workshops by Prof.Elizabeth Sellars and Kenji Fujimura
การสัมมนาหัวข้อพิเศษ เรื่อง เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี
พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
การบรรยาย เรื่อง ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ
เชิญชม Piano Masterclass & Recital dy Prof.Dr.Hyemin Kim
Piano Masterclass and Recital by Professor Dr.Hyemin Kim
ขอเชิญรับบริจาคโลหิต ในสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559...
โครงการศาสตร์แห่งพิธีบวงสรวงและไหว้ครูคณะพลศึกษา 2559
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559
วันไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2559
16 กันยายน 2559 ขอเชิญร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
วันที่ 5-9 กันยายน 2559 สัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปี 2559
คณะพลศึกษาประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 22 ปี
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ครบรอบ 62 ปี ภายใต้ชื่อ "คณะวิทย์ฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม"
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2559
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ขอเชิญการแสดง โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุด กบิลพัท
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2559
พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน
โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครองคณะเภสัชศาสตร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walking Day เดินขึ้นบันไดโดยไม่ใช้ลิฟท์
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2559
การประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 9
DENT SWU RUN 2016
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 ...
โครงการก้าวแรกสู่ครอบครัวใหม่จากใจพี่วิทยา
นิทรรศการ ผลงานสีน้ำ : นวการลากและระบายสู่ชุมชน
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
โครงการเปิดโลกชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการ Sci-SWU First Date
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
แถลงข่าว การแสดง "โขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ตอน กบิลพัท ...
โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
CULTURE AND ARTS FESTIVAL 2016
การประชุม มศว วิชาการ “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย”
โครงการ "Open House เปิดบ้านศิลปกรรม มศว"
มศว คลินิก ขอเชิญเข้าร่วมฟังเรื่อง มะเร็งปากมดลูก“ เพชฌฆาตตัวร้าย คร่าชีวิตผู้หญิงไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติการให้ความรู้การละเล่นคารุตะ
โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ (อะดอมเกมส์)
กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
เปลี่ยนสถานที่ฟังการบรรยาย เรื่อง ...
งานจัดแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์
แจ้งตารางคุมสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
นิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัยAI Research Expo 2016
นิทรรศการผลงานสะสม ครั้งที่ 2 ศิลปะสะสมจากประเทศญี่ปุ่นและไทย
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่2/59
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอบ TOEIC ให้แก่นิสิต มศว
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise”
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิ ...
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9
 

อบรม

ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
คณะสหเวชศาสตร์จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2559
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3514 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1485 ,(1) 7 – 2796 และ (1) 7 - 5457 ...
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันสอบคัดเลือกนิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาเเลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งผลงานการบรรเลงบทเพลง เพื่อร่วมอัลบัม Saints John XXIII
ขอเชิญร่วมการสัมมนาพิเศษเจาะลึกการเรียนนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร
งานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรยิ่งใหญ่แห่งปีพลาดไม่ได้
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว