Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 May 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครงาน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก
แนะนำ link ใหม่
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ตารางเดินรถตู้ รับ - ส่ง ประสานมิตร - องครักษ์ สำหรับอาจารย์/บุคลากรช่วงปิดเทอม
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ ปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยปิดให้บริการชั่วคราว
 

กิจกรรม

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตทุกท่านร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
เปลี่ยนสถานที่ฟังการบรรยาย เรื่อง ...
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา
งานจัดแสดงต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์
แจ้งตารางคุมสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 23 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
นิทรรศการด้านวิชาการและการวิจัยAI Research Expo 2016
นิทรรศการผลงานสะสม ครั้งที่ 2 ศิลปะสะสมจากประเทศญี่ปุ่นและไทย
ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรและร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอบ TOEIC ให้แก่นิสิต มศว
คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่2/59
โครงการนำเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 2 : SCI Fair – Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558
เชิญเข้าชมนิทรรศการความสุภาพ:ต่างวัฒนธรรม ต่างมุมมอง
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Innovation for Social Enterprise”
งานสงกรานต์คณะพลศึกษา ๑๑ เม.ย.๕๙
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดทำการวันที่ 7 เมษายน 2559 (ระหว่างเวลา 09.30-13.00 น.)
งานสงกรานต์นครนายก ท่องเที่ยวเมืองสวรรค์ใกล้กรุง ประจำปี ๒๕๕๙
31มีนาคม 2559 ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
International Job Fair 2016
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มศว - ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558
งานประชุมวิชาการระดับชาติ : ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1
ศูนย์ผิวหนัง มศว และ มศว คลินิก ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ “งานพิธีเปิดที่ทำการใหม่”
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) ILC OPEN HOUSE ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 “ASEAN ...
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มศว - จุฬา ปีการศึกษา 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมองค์กรศิลปกรรมศาสตร์ ณ จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรม U-Day : Innovation and Education วันที่ 23,29 มีนาคม 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการวิจัยทางการศึกษาพิ ...
มศว ทำฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันฟรี วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ"
การเสวนา เรื่อง คลื่นโน้มถ่วง : เบิกอนาคตมวลมนุษยชาติ
โครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม ครั้งที่ 6
SWU JOB FAIR 2559
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ครบรอบ 21 ปี
ค่ายมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มศว 2559
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา : มาฆบูชาวันแห่งความรักสากล
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 3"
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
The First Philippines Film Festival in 2016
การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (โลโก้) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการกีฬา Science Games ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัด "กีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (Bonding Games 15th)"
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มศว รุ่นที่ 2
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ...
9 ม.ค. 2559 เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย โตไปไม่โกง
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 22 ปี
โครงการนิสิตวิทยาศาสตร์ จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการงานวันขึ้นปีใหม่ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ : "กีฬา สามัคคี"
นิทรรศการจิตรกรรมภาพลักษณ์ IMAGE โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
24 ธันวาคม 2558 ขอเชิญร่วมงานเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ...
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี
ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มศว
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ครบรอบ 7 ปี
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญร่วมงาน SWU OPEN HOUSE 2015
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข)
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านศาสตร์ทางประสาทสัมผัส และการวิจัยผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ...
โครงการเปิดหอพัก 2559
 

อบรม

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ประชุมชี้แจง เรื่อง ...
โครงการป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนตำราและหนังสือ
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 0030 สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1219 สังกัดภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ...
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (2) 7 - 1031 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ...
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น Year 8 และ Year 9
รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น18 ประจำปีการศึกษา 2559
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme
ทุนฟุลไบรท์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดอบรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว